Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Samisk språk

 

Samisk språk hører til den finsk-ugriske gruppen. Samisk og finsk er nært beslektede språk med mange ord av felles opphav.

Snarveier: Samepolitikk

Det finnes ikke nøyaktig registrering av antall samisktalende. På grunnlag av rapporten Undersøkelse om bruken av samisk fra 1999 antas det at det er 23 000 samisktalende i Norge, og det største antallet samisktalende er konsentrert omkring indre Finnmark.
 
Samisk språk er rikt på ord som har med natur å gjøre. Dette har en sammenheng med at samene har levd i nær kontakt med naturen på en slik måte at det å kunne gi en nøyaktig beskrivelse av terreng, snø, vær o.l. har vært avgjørende for deres levesett.
 
Samisk er rikt på topografiske ord og uttrykk, noe som gjør at en beskrivelse av et område på samisk har fungert like bra som kart, og det er fullt mulig å orientere seg etter slike beskrivelser.

(Kilde: www.karasjok.kommune.no)

Oppdatert: 30.01.2012 07:59
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook