Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Fødselsnummer

 

Alle som er registrert som bosatt i Norge, er tildelt ellevesifret fødselsnummer som skal identifisere vedkommende.

De seks første sifrene i fødselsnummeret viser fødselsdato, mens de 5 siste er personnummeret. Hele fødselsnummeret vil alltid være en entydig identifikasjon på en person.
 
Personnummer
Personnummeret er de siste 5 sifrene i fødselsnummeret.
Personregister
Oppdatert: 10.08.2016 12:46
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook