Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Bygdefiberprosjekt

 

 
Status pr.  uke 17
 
 
Frosta 3:
 
Graving har pågått vinter og vi ligger noen uker foran planen. 20 000 meter av 44 500 meter er gravd.  Trekkrør på hovedstrekkene er stort sett lagt fram til Vigtil og Åtlo.
 
Vi har delt opp området i 4 soner og laget en oppkoblingsplan:
 
Sone 1: Kundeoppkoblinger starter denne uken. Alle skal være oppkoblet innen 1/6.
Sone 2: Kundeoppkoblinger i perioden 15/6-1/8.
Sone 3: Kundeoppkoblinger i perioden 15/6-1/9.
Sone 4: Kundeoppkoblinger i perioden 7/8-30/9.
 
Totalt 194 stk har skrevet kontrakt.
 
Utbygging Frosta 3.jpg

 
 
Status pr 03.11.16
 
Frosta 1:
 
Prosjektet er ferdigstilt. 434 kunder er oppkoblet.
 
Frosta 2:
 
Graving ferdigstilles i disse dager. 121 av 176 oppkoblet. Alle skal være oppkoblet i løpet av november
 
Frosta 3:
 
Oppstart graving så snart gravingen på Frosta 2 er ferdigstilt. Den vil pågå fram til august neste år. Totalt skal det graves 46300 meter.
De første vil bli oppkoblet i april 2017. Alle skal være oppkoblet i løpet av august 2017. Totalt 194 stk har skrevet kontrakt.
 
 
Status pr 17.08.16
 
Frosta 1:
 
Ferdigbefaring av anlegget er gjennomført. Entreprenøren har gjort en meget bra jobb!
 
415 av 450 stk kunder er koblet opp. Vi jobber nå hardt for å få avtaler, slik at de gjenstående kan bli oppkoblet.
 
Frosta 2:
 
19600 av 30550 meter er gravd. Arkeolog er på plass denne uken. Han blir da trolig ferdig med jobben han skal gjøre på Frosta 2 prosjektet.
 
Fiber er nå blåst fram til Tautra. Relacom holder nå på å skjøte fiber i kummer og skap på strekket.
 
Kundeoppkoblingene på prosjektet startet opp i forrige uke. 1 av 176 stk er nå oppkoblet. Etter planen skal 15 stk bli oppkoblet pr uka. Alle skal være oppkoblet i løpet av oktober måned.
 
Frosta 3:
 
Gravingen på Frosta 3 prosjektet starter i uke 37 og vil pågå fram til august neste år. Totalt skal det graves 46300 meter.
De første vil bli oppkoblet i april 2017. Alle skal være oppkoblet i løpet av august 2017. Totalt 190 stk har skrevet kontrakt.
 
 
Status pr 10.06.16
 
Frosta 1:
 
Gravingen på prosjektet ferdigstilles tidlig uke 24. Gjenstår 500 meter på Nåvik
 
364 av 442 kunder er nå oppkoblet. Alle skal være oppkoblet i løpet av juni 2016
 
Frosta 2:
 
Gravd: 10850 av totalt 35900 meter
 
Mindre graving siste ukene, da prioritet har vært å ferdigstille Frosta 1.
Graving starter på i feltet i uke 24 når graving av Frosta 1 er ferdig.
 
Pr dags dato: 176 kontrakter.
 
Kundeoppkoblingene vil starte i uke 31. Alle skal være oppkoblet før jul 2016.
 
Frosta 3:
 
Møte med dugnadskomite avholdt 9/6-16
 
Graving vil etter planen starte i uke 35 - 2016. De første kundene vil bli oppkoblet i uke 16 - 2017. Alle skal være oppkoblet i løpet av uke 34 -2017
 
Pr dags dato: 188 kontrakter.
 
Status pr. 03.05.2016
 
Frosta 1:
 
Graving Moksnes ferdigstilles 03.05.16. Blåsing av fiber starter i løpet av uka.
 
Graving på Nåvik startes i løpet av uka. Ca 1 ukes graving.
 
318 av 441 kunder er nå oppkoblet. Alle skal være oppkoblet i løpet av juni 2016
 
Frosta 2:
 
Gravd: 9800 av totalt 35900 meter. Arkeologene er nå ferdig med Frosta 2, bortsett fra Tautra.
Blåsing av fiber vil starte i løpet av kort tid.
 
Pr dags dato: 173 kontrakter.
 
Kundeoppkoblingene vil starte i august. Alle skal være oppkoblet før jul.
 
Frosta 3:
 
Besluttet utbygd. Oppstart graving til høsten.
 
Pr dags dato: 188 kontrakter.
 
 
Status pr. 14.04.2016
Frosta 1:
Nåvik og deler av Moksnes gjenstår gravd. Etter planen så vil graving starte der til uka.
Graving av fiber april 2016.jpg
 
Privatkunder:
Total så er 314 av 437 kunder hittil oppkoblet. Det ble stans i oppkoblingen av kunder i videreføringen fra Skaret næringspark, da en isplugg i røret forhindret blåsning av fiber. Vi forventer at denne tiner i løpet av 1-2 uker slik at vi kan få fram fiberen. Alle kundene på Frosta 1 skal være oppkoblet i løpet av juni 2016.
 
Frosta 2:
Status etter forrige uke er at det er gravd/pløyd 3500 meter av total 35900 meter. Det kjøres nå lengre dager/går flere skift for å få lagt rørende i åkrene før det blir sådd. Arkeologene er også godt i gang. Akkurat nå så holder de på å sjakte ved Evenhus.
 
Privatkunder:
Pr. dags dato har vi 175 kontrakter. Etter planen så vil de første bli oppkoblet etter fellesferien. Prosjektet Frosta 2 skal være ferdigstilt innen 31.10.2016.
 
Frosta 3:
Privatkunder: 187 kontrakter. NTE Marked håper å få tatt en beslutning om utbygging i løpet av kort tid.
 
 
Status pr. 29.03.2016
Graveentreprenør Okkenhaug entreprenør melder i dag, 29.03.2016:
"Vi har nå startet opp gravinga etter vinteren. Vi har begynt gravinga ved moloen til Tautra, fordi frosten i jorda er mindre der. Det er lagt rør over moloen til Tautra og blåst fiber. Vi skal gjøre ferdig Nordfjæra opp mot Holmberget og mot hovedveien. Deretter tar vi Sørgrenda fra Mostad mot Hernes. Samtidig begynner vi på Moksnes å gjør ferdig der. Dette er jo det siste på område 1, sammen med Nåvik. Dette området må vi vente litt med pga. frost i bakken. Vi har også bestilt arkeolog andre uken etter påske.
Gravinga og legging av rør blir prioritert på dyrka mark før bøndene begynner på åkrene. Vi kjører med 5-6 maskiner og lange dager i hele april."
 
Status pr. 03.03.2016
Frosta 1:
På Frosta 1 så står det igjen ca. 1,5 km graving ytterst på Moksnes, samt noe fra Nåvik og langs vegen til Ekne.
Vinterstans i all graving.
 
Privatkunder:
309 av 432 kunder er oppkoblet. Får nå ikke koblet opp så mange fler pga. is i rør.
 
Frosta 2:
Privatkunder
176 kunder. Stans i all graving pga. tele. Rør er nå klamret ferdig over moloen til Tautra. Fiberblåsing over moloen starter om kort tid.
 
Frosta 3:
Privatkunder:
185 kunder pr. dags dato.
 
Status pr. 26.01.2016
Frosta 1:
Vinterstans i graving pga. tele.
Det er igjen ca. 1,5 km graving ytterst på Moksnes, samt noe fra Nåvik og langs vegen til Ekne.
 
Privatkunder
237 av 432 kunder er oppkoblet. 11 stk. siste uke, denne uke blir 15 oppkoblet.
Noe færre oppkoblinger enn planlagt sist uke pga. utfordringer med is i rør og problemer med å få tak i beboere. Har sendt brev til kundene som vi ikke har fått tak i.
I tillegg kjøres det på med kald installasjoner, dvs. installasjonene hjemme hos kunde uten å sette på signal. Disse vil bli oppkoblet så snart vi får fiber fram til skap.
 
Frosta 2:
Privatkunder
176 kunder.
Vinterstans i graving pga. tele.
Det er sendt søknad til Statens vegvesen om å få legge rør over moloen. Oppstart med det vil skje så fort søknaden er godkjent.
 
Frosta 3:
Privatkunder
185 kunder pr. dags dato.
 
Status pr. 11.01.2016
Frosta 1:
På Frosta 1 så står det igjen ca. 1,5 km graving ytterst på Moksnes, samt noe fra Nåvik og langs vegen til Ekne. Okkenhaug Entreprenør skal prøve å grave/pløye, men tele i bakken vanskeliggjør dette.
 
Privatkunder:
209 av 432 kunder er oppkoblet. 12 stk. siste uke. Blir noen færre denne uken pga. ferieavvikling. Fra uke 3 settes det på ekstra ressurser slik at da skal det bli koblet 30 stk. pr. uke. Oppkoblingene vil fortrinnsvis skje i område 3 (Vikaleiret og Moksnes) den nærmeste tiden.
 
Frosta 2:
Privatkunder:
176 kunder.
 
Vanskelig å grave pga. tele. Moloen til Tautra vil derfor bli prioritert.
 
Frosta 3:
Privatkunder:
185 kunder pr. dags dato.
 
 
Status pr. 17.12.2015
Frosta 1:
Noe graving gjenstår, dette sluttføres først på januar 2016. 1 gravelag fortsetter. De andre flyttes til Frosta 2.
 
Privatkunder:
200 av 440 kunder er hittil koblet opp. Alle skal senest være oppkoblet i løpet av mars 2016.
 
Bedriftskunder:
Alle bedriftskunder er hittil koblet opp med unntak
 • Frosta camping, utsatt oppkobling til februar 2016
 • Vinge Maskin satt på vent pga. ombygging av lokaler

Frosta 2:

Kunder:

175 kunder/kontrakter så langt

 
Arkeolog:
Har fått frigitt 70 % av gravetraseen på Frosta 2 av arkeolog.
Oppstart i uke 2-3 i 2016.
Områder som blir aktuelle i første fase: Sørgrenda - Holmberget og Hageby
 
Logtun blir ikke frigitt før etter april i flg. arkeolog (tilførsel til Frosta 2 vil gå over dette området)
 
Oppgaver som blant annet tildeles komiteen:
 • Gravetillatelser på privat eiendom
 • Grunnavtaler på privat eiendom:
  • Relacom ordner og sender ut trasekart til komiteen
  • Komiteen skaffer på bakgrunn av dette opplysninger av grunneiere
  • Graveentreprenør tar så kontakt med grunneier og blir enige om trasè
  • Grunneier får til slutt innmålt trasè som dokumentasjon på trasè, dette inkluderer også at avtalen er underskrevet av grunneier
 • Dugnadsfolk
 
Kunder blir informert via personlig brev fra utbygger om oppstart og graveaktiviteter i områdene.
 
Frosta 3:
Kunder:
185 kunder/kontrakter så langt. Oppstart forventes i 2016, dette kommer utbygger tilbake til
 
Status pr. 08.12.2015
 
Frosta 1:
Graving:
Det er totalt gravd 45.450 m. Det gjenstår noe graving på Nåvik, samt noe på Moksnes. All graving på Frosta 1 skal være ferdig før jul.
 
Privatkunder:
173 av 427 kunder er hittil koblet opp. Alle skal senest være oppkoblet i løpet av mars 2016.
 
Bedriftskunder:
8 av 13 bedriftskunder er hittil koblet opp
 • Produsentpakkeriet, oppkoblet denne uke
 • Frosta Innkjøpslag, oppkoblet denne uke
 • Vinge Maskin, satt på vent pga. ombygging av lokaler

Frosta 2:

Kunder

175 kunder/kontrakter så langt.

Arkeolog:

Har fått frigitt 70 % av gravetraseen på Frosta 2 av arkeolog.

Oppstart på nyåret 2016.

Det planlegges møte en av de første dagene her med arbeidsgruppen.

Frosta 3:

Kunder:

185 kunder/kontrakter så langt.

 
Status pr. 06.11.2015
 
Frosta 1:
Graving:
Det er totalt gravd 44.550 m. Det gjenstår ca. 2-3 ukers graving.
 
Dugnadsgraving:
Moksnes gjenstår. Dette vil bli tatt i forbindelse med at kommunen skal ruste opp vegen i løpet av kort tid.
 
Privatkunder:
71 av 415 kunder er hittil koblet opp. Oppkoblingene foregår nå i Skogbrynet.
 
Bedriftskunder:
6 av 13 bedriftskunder er hittil koblet opp
- Heliscan utført denne uka
- Frosta bilverksted utført forrige uke
- Leva-Fro utført forrige uke
 
Utbyggingen følger oppsatt framdriftsplan
 
Frosta 2:
 
 
Kunder: 170 kunder
 
Arkeolog:
Har fått frigitt 70 % av gravetraseen på Frosta 2 av arkeolog. Håper på oppstart av gravingen mot slutten av denne måneden. Relacom og Okkenhaug lager nå planer på dette, som vil bli presentert så snart de er ferdig.
 
Frosta 3:
Kunder: 153 kunder. Ikke helt i mål med salget ennå, mangler ca. 10-15 kunder her, men de kommer.
 
Status pr. 21.10.2015
 
Frosta Sentrumsområde trinn1:
Prosjektet følger framdriftsplanen
 
Graving:
Gravd 1800 m siste uke. totalt 41.300 m. Det gjenstår 3 ukers graving. Holder på å gjøre seg ferdig i sentrum nå. Deretter blir det graving på Småland.
 
Oppkobling kunder:
Totalt koblet opp 71 stk.
 
Bedriftsoppkoblinger:
3 bedriftsoppkoblinger planlagt på Skaret denne uken
 
Frosta Vest trinn 2:
Det er ca. totalt 198 husstander, i tillegg kommer fritidseiendommer.
 
Detaljplanlegging pågår. Jobber med å få dokumenter steder hvor det har vært gravd før, slik at vi kan få frigjort disse gravetrasèene av fylkesarkeolog.
 
Frosta Øst trinn 3:
Det er ca. totalt 236 husstander, i tillegg kommer fritidseiendommer
 
Arbeidsgruppe:
Knut Arne Hovdal​ knut.a.hovdal@hint.no ​95200051
Arne Østerlie​ aosterli@broadpark.no ​97034420
​Otto Bjerkan otto.bjerkan@gmail.com ​90052732
Audny Mehammer​ audny.merete.mehammer@stjordal.kommune.no ​41682752
 
Frosta 3 er ikke inndelt i utbyggingsområder ennå, men det kommer
 
Status på bygdefiberprosjektet pr. 15.10.15:
 
Det ble avholdt møte på Tautra - område 2 Frosta vest 14.10.2015
 
​Salg:
Totalt er kundegrunnlaget ca. 198. Det er så langt blitt 159 kunder, i tillegg kommer hytte- og fritidskunder.
 
Organisering:
Oppstartsmøte hadde som mål å belyse rolleavklaringer, forventinger og Hvem gjør hva. Erfaringer fra område 1 ble diskutert, her var det verdifulle opplysninger som kan komme godt til nytte. Det er som tidligere opplyst nedsatt en komite som vil arbeide tett med utbygger, entreprenør og befolkningen.
Område 2 Frosta Vest ble inndelt i 4 geografiske områder med hver sin kontaktperson fra arbeidsgruppen:
 1. Johan Lein: Tautra
 2. Stig Tore Laugen: Sørgrenda - Haugan og Neset
 3. Odd Per Pedersen: Nordgrenda og Holmberget
 4. Hanne Svean Halberg: Vikaleiret og Neset
Oppgaver som bl.a. tildeles komiteen:
 • Gravetillatelser på privat eiendom
 • Grunnavtaler på privat eiendom
 • Dugnadsfolk
 • Annet som kan være naturlig
Kart over området med inndeling kommer etter hvert.
 
Dugnader:
Området har c a. 37.000 m grøft. Ca. 9.000 m grøft på dugnad. Graveentreprenør organiserer dugnadsgraving. Områder, planer og navnelister blir offentliggjort etter hvert. Dugnadsarbeidet vil bl.a. består i å dra ut rør, legging av rør i grøft, raking over gravde områder, plukking av stein etter graving m.m.
 
Inngraving til hus:
I område 1 benyttet ca. 98 % seg av tilbudet at graveentreprenør tok gravingen fra tomte-/eiendomsgrensa (privat eiendom) og inn til husene når han var i området. Han benytter disse prisene:
 • ca. 100 kr. inntil 20 m
 • over 20 m gis det fastpris
Framdrift:
Detaljplanleggingen er nesten ferdig. Gravetillatelser med kommune og vegvesenet følger på fortløpende. Det forventes oppstart i uke 46 med graving. Oppkobling av kunder til våren og sommeren 2016. Dugnadsgraving og områder er ikke avklart.
 
Arkeologi:
Som kjent er det mye fornminner på Frosta. Gravetillatelser må innhentes av Fylkesarkeologen, han kan eventuelt komme med innsigelser på traseer.
 
Dette avklares mellom utbygger og arkeologen.
 
Område 3 Frosta øst
Det er ca. totalt 236 husstander, i tillegg kommer camping og fritidseiendommer. Det er så langt solgt til 135 hus. Målet for oppstart som forventes til våren 2016 er 165 hus. Komite/arbeidsgruppe er delvis etablert.
NTE ønsker seg litt "drahjelp" for å komme i mål med de siste kunder/kontrakter.

Status på bygdefiberprosjektet pr. 06.10.15:

Framdrift pr 06.10.15
Framdriften på utbyggingen av fiber på Frosta trinn 1 følger framdriftsplanen. Totalt skal det graves ca 52.000 meter derav 4500 meter på dugnad.
415 kunder har signert kontrakt.
 
Graving:
Gravd 2000 meter sist uke. Gjenstår ca 10.000 meter graving.
 
Sone 1:
Graving ferdig.
39 stk oppkoblet hittil
Oppkoblingene i sone 1 ferdigstilles i uke 44
 
Sone 2:
Graving mot Liavatnet påstartas denne uken.
Noe graving i sentrum står igjen. Venter på påvisning.
For øvrig så er feltet ferdiggravd
Oppkobling starter i uke 44.
 
Sone 3:
Vikaleiret ferdiggravd
Graving av Moksnes påstartas om kort tid.
 
Sone 4:
Lein er snart ferdig gravd
 
Sone 5:
Oppstart Småland nært forestående
 
Dugnadsgraving:
Blir organisert dugnadsgraving i sentrum og Vangberg mot slutten av denne uka. Dugnadsgraving Vikaleiret er ferdigstilt.
 
FROSTA 2
Frosta 2 er bestilt utbygd.
Detaljplanleggingen er godt i gang. Håper å komme i gang med gravingen i løpet senhøsten
 

Status på bygdefiberprosjektet pr. 16.09.2015:

Graving:
Det er pr i dag gravd totalt 27.100m, halvparten av første byggetrinn Sentrum er gravd. Siste uke 37, 2.000m
Det står igjen noe graving i påvente på at kornåkrene skal bli høstet
Framdriften går ellers som planlagt
 
Sone 1: Vågen:
Graving stort sett ferdig
Første kunde er oppkoblet, 10 til i denne uken. Det går en montør på kundeoppkobling
Bedriftsoppkobling:
·         Korsnes camping blir første bedriftskunde som blir oppkoblet, dette skjer nå etter hvert
 
Sone 2: Sentrum, Vangberg, Presthus og Hellan:
Noe graving ved Liavatnet gjenstår
Bedriftsoppkobling:
·         Kommunehuset på Frosta ble oppkoblet 27 august
 
Sone 3: Vikaleiret og Moksnes mot sentrum:
Oppstart graving i nært forestående
 
Sone 4: Lein og Rygg mot sentrum:
Ikke oppstartet enda
 
Sone 5: Småland og Nåvik mot sentrum
Oppstart graving i nært forestående
 
Dugnadsgraving:
Hellan område: ca 1 km er gravd.
Graveentreprenør organiserer dugnadsgraving. Nye områder blir offentligjort etter hvert
 
Område 2 Frosta Vest.
84% oppslutning. Veldig bra

Status på bygdefiberprosjektet pr. 20.08.2015:

 
Graving:
Det er i dag gravd 21.900m
Framdriften blir forsinket (-3.600m) grunnet mangelfull kabelpåvisninger. Entreprenøren jobber med saken mot Geomatikk (Gravemeldingstjenesten) for å forbedre dette.
Blåsing/trekking av fiber i rør og terminering/kobling av skap og kummer går som planlagt.
Kommunehuset på Frosta blir oppkoblet 27 august. HURRA for en bedre hverdag med bredbånd!
Første kunder blir oppkoblet i delområde Vågen – mot sentrum uke 38. (14 dager forsinket i forhold til plan)
 
Dugnadsgraving:
Hellan område blir det dugnad ca 1 km. Graveentreprenør organiserer dette. Oppstart til uken (35)
 
Område 2 Frosta Vest
Navn
Epost
Mobil
Hanne Svean Halberg
98695907
Johan Lein
90755577
Stig Tore Laugen
91600217
Odd Per Pedersen
47395517
 
Komiteens medlemmer kan kontaktes av de som har spørsmål i forbindelse med utbyggingen i område 2.
 
140 kunder har skrevet kontrakt. Godt jobbet!
Det må være 148 før det blir oppstart. Det kommer
 
Område 3 Frosta Øst.
NTE Marked har startet salget her. God respons!
 

Status på bygdefiberprosjektet pr. 07.08.2015:

Framdrift

Graving:
Det er gravd 9.700 m siden siste info (26 juni) frem til 7 august
Totalt er det gravd 19.200m
Framdriften i gravingen er forsinket med ca 2.000m grunnet mangelfull kabelpåvisninger.
Entreprenør har derfor måtte «hoppe» fra del-område til del-område. Det er derfor gravearbeid i del-område 2 Sentrumsområde, del-område 3 Vikaleiret og Moksnes og del-området 4 Lein og Rygg.

Blåsing av fiber i rør og terminering i skap og kummer går som planlagt.
Oppkobling i uke 34 går som planlagt.
 
Dugnadsarbeidet:
Dugnadsarbeidet blir oppstartet snarest etter ferien
 
Det er 2 gravelag i virksomhet
 

Status på bygdefiberprosjektet pr. 26.06.15:

Siste info om bredbåndsutbyggingen før ferien
Framdriften går som planlagt. Det er gravd fra Vågen til Esso bensinstasjon, anlegget har sammenhengende rør hele veien også sprede-nettet til kunder er gravd.
Neste uke (uke 27) blir det gravd fra Esso-stasjonen til noden (sentralen) som står i NTE- bygget.
I sentrumsområdet er det også lagt rør tidligere som må innskjøtes i rørnettet.
Entreprenøren roser grunneiere for imøtekommenhet og positiv holdninger og interesse for graveprosjektet.
Fritidsboliger
·         Dersom fritidsbolig ligger ved gravetrase avsluttes kunderør med utstikk/rørkveil av fibergrøft
·         Ligger fritidsbolig utenom (et stykke) fra gravetrase, avsluttes fiberrør normalt ved hus, kabelskap ol.
·         Hyttefeltet / hytteområdet står for kostnaden med graving / materialforbruk i feltet.
Dugnadsgraving
Helland blir første området der organisert dugnadsinnsats iverksettes. Entreprenør organiserer dette arbeidet.
Ferien
Entreprenør tar ikke fellesferie, det vil pågå gravearbeid i ferien (fellesferien)
Etter ferien
Entreprenøren har i dag 4-8 maskiner i prosjektet, alt etter behov.
Graving fortsetter i delområde 2
Oppstart med blåsing av fiber i rør etter ferien, koblinger (terminering) i skap og kummer slik at fibernettet er klart for de første oppkoblinger i Vågen i uke 36
 

Status på bygdefiberprosjektet pr. 18.06.15

Framdrift
Framdriften går som planlagt, 10.500 m grøft er gravd
I uke 26 kommer det ytterlig to maskiner til
Tre maskinlag som graver
Ca 14 dager graving igjen i område 1
Hytte/fritidsområder
Det er ønskelig og ha samme framdrift på hytte/fritidsområder som øvrig framdrift (boliger)
Dugnadsgraving
Dugnadsgravingen er ikke oppstartet, ikke kommet til disse områder enda
Første oppkoblinger
Frosta kommunehus blir oppkoblet i august
De første kunder blir oppkoblet i uke 36
Fellesferie
Anlegget har fellesferie i uke 29, 30 og 31

Status på bygdefiberprosjektet pr. 03.06.15

Utbyggingsrekkefølge for Frosta trinn 1 :

1.       Vågen mot sentrum

2.       Sentrumsområdet, Hellan, Vangberg, Presthus

3.       Sentrum mot Vikaleiret/Moksnes

4.       Sentrum mot Lein/Rygg

5.       Småland og Nåvik

 

Dugnadsgraving:

Områdene Moxness (1,5 km), Hellan ( 1 km), Vikaleiret (1 km), Vangberg/Preshus (0,75 km)  og Sentrum (0,25 km)  er plukket ut som dugnadsområder.

Okkenhaug entreprenør planlegger dette og følger opp mot komiteen.

Totalt 4,5 km i område 1.

 
​Framdrift

​Graving

(meter)

​Dugnadsgraving

(meter)

​Oppkobling

Totalt for

prosjektet​

​47592 ​4500 ​389
Utført til nå​ ​4000
 
 

Status på bygdefiberprosjektet pr. 21.05.15

I oppstartmøte 21. mai -15 kunne NTE konstanter at graveentreprenør er godt i gang med grøfting. Ca. 2500m «sjakting» - avdekkinga eventuelle forminner er ferdig, og ca. 4000 m grøft er gravd. Det ble gitt tilbakemeldinger om et positivt og godt samarbeid med grunneiere, noe som er viktig for å holde god framdrift.

Det er så langt to gravelag og fire gravemaskiner i prosjektet. Framdriften sier at det er oppstart fra Vågen mot sentrum, og graving i sentrumsområdene. Signal / lys i fiber fra stamfiberprosjektet er like rundt hjørnet. Sentralen som forsyner sentrumsutbyggingen ligger i gamle «NTE-bygget», det er da naturlig at kommunehuset og sentrumsområdene blir oppkoblet først. Det kommer mere detaljert om framdrift og soner/ områder med i de første dagene.

Markedsavdelingen i NTE tar snarest kontakt med næringskunder og hyttebeboere, det er kommet fram at der er mange her som ønsker seg et abonnement. Hyttefolk som ønsker og melder sin interesse kan ringe salgssjef Geir Hellan på 901 00 390.

Dugnadsgraving:

Det skal utføres noe «dugnadsgraving» på kveldstid, dette kommer det mere info om hvordan dette organiseres i praksis.

Mere info kommer nå etterhvert.

 

Status på bygdefiberprosjektet på Frosta pr. 26.02.15

NTE Marked har nå stått 14 dager på Coop Extra, for å signere kontrakter om tilkobling av fiberbredbånd. Resultatet så langt er 220 signerte kontrakter, og av dette er det ca. 10-12 fritidsabonnement.

Det er fortsatt nødvendig å få inn et større antall kontrakter, for at oppslutningen skal være stor nok til at en utbygging skal kunne realiseres. Om utbyggingen skal kunne starte opp i år, må dette skje ganske umiddelbart. Årsaken er at vi nå har en åpning fram til våronna starter på gårdene, for å grave og lege ned fiberrør.
 

Hvor kan du signere kontrakt?

Det er mulig å melde sin interesse ved å legge en lapp i postkassen som er satt opp på Coop Extra. Alternativt kan du ta med deg et skjema for utfylling og innsending på e-post.

NTE Marked er også i gang med en besøksrunde i utbyggingsområde 1. Det betyr at deres kundekonsulenter vil komme hjem til alle husstander i området, for å fortelle mer om tilbudet og gi nødvendig, praktisk informasjon.
 

Les mer på nte.no

Om du vil vite mer om NTEs produkter og tjenester kan du se på deres hjemmeside www.nte.no. ​
Oppdatert: 26.04.2017 12:10
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook