Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Gravferd

 

Informasjon om gravferd i regi av Den norske kirke finner du på kirken.no . Ønsker du en gravferdsseremoni uten religiøst innhold, kan du velge humanistisk gravferd.

​ 

Askespredning
Dersom du ønsker asken din spredt for vinden, kan du søke Fylkesmannen om tillatelse til askespredning. Hovedregelen er at aske bare kan tillates spredt på åpent hav eller i høgfjellet. Søknaden skal sendes Fylkesmannen i det fylket du ønsker asken spredt.
 
Begravelse - Bisettelse - Gravferd - Gravlegging
 
Den som har fylt 18 år, kan skriftlig fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden. Foreligger det ikke slik erklæring, har avdødes nærmeste etterlatte over 18 år rett til å besørge gravferden. Gravlegging skal skje senest åtte dager etter dødsfallet.
Etterlatt
Som etterlatte kan du ha krav på forskjellige stønader. Noe er knyttet til folketrygden, noe til avdødes arbeidsforhold og private forsikringer.  
  • Etterlattepensjon – når ekteskapet har vart i minst fem år eller det har vært barn i ekteskapet eller du har omsorgen for avdødes barn
  • Overgangsstønad (midlertidig ytelse) – dersom du ikke har rett til pensjon og er midlertidig ute av stand til å forsørge deg ved eget arbeid eller er under utdanning
  • Stønad til barnetilsyn – når du er i arbeid eller under utdanning
  • Barnepensjon – til avdødes egne barn eller adoptivbarn
  • Tilskudd og lån – til flytting og bolig, hvis flytting er nødvendig for å komme i arbeid eller i gang med egen næringsvirksomhet
  • Behovsprøvet gravferdsstønad kan gis med opptil kr 15.000. Er avdøde under 18 år, utbetales kr 15.000 uten behovsprøving.
  • Gravferdsbidrag kan av og til utbetales fra fagforening og ved livs- og pensjonsforsikring
  • Stønad til båretransport. Nødvendige utgifter over kr 1.500 kan dekkes på visse vilkår.
Gravferdsstønad - Båretransport
Gravferdsstønaden er behovsprøvet
Kremasjon - Kremering
Den som har fylt 15 år, kan i skriftlig erklæring treffe bestemmelse om kremasjon.
Dersom det ikke foreligger erklæring som nevnt i første ledd, kan kremasjon skje med mindre det er kjent at kremasjon var i strid med avdødes religiøse overbevisning eller ønsker for gravferden.
 
Kremasjon skal skje i godkjent krematorium og senest 8 dager etter dødsfallet.
Begjæring om kremasjon fremsettes av den som sørger for avdødes gravferd.
 

 

Oppdatert: 23.01.2012 12:00
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook