Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Helse - Helsetjenester - Habilitering og rehabilitering
Hopp til hovedinnhold

Habilitering og rehabilitering

 

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i Frosta, er et samarbeidsorgan som har til formål å samordne tilbud til brukere av habilitering og rehabiliteringstjenester.

Koordinerende enhet  er hjemlet i Lov om spesialisthelsetjeneste m m ,og i Forskrift om habilitering og rehabilitering.
 
Formålet med forskriften er å sikre at personer som har behov for habilitering og rehabilitering, tilbys og ytes tjenester som kan bidra til stimulering av egen læring, motivasjon, økt funksjons og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse.
 
For å sikre både tverrfaglighet og forskriftens bestemmelser, er det opprettet et koordinerende team sammensatt av enhetsleder pleie og omsorg, rehabiliteringskoordinator, habiliteringskoordinator ,koordinator for Individuell Plan, kommunelege, pedagoger fra skole og barnehage,  sosialleder, psykiatrisk sykepleier, barnevernsleder,  helsesøster, leder plan og utvikling, leder for Rådet for personer med funkjsjonsnedsettelse. Ved behov innkalles NAV og PPT.
 
Tjenesten er plassert hos Enhetsleder helse og omsorg,
Adresse Frostatunet. tlf 74 80 89 00
Oppdatert: 17.01.2011 12:13
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook