Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Helse - Helsetjenester - Frikort for helsetjenester
Hopp til hovedinnhold

Frikort for helsetjenester

 Frikort for egenandelstak 2 er automatisert fra 1. januar 2017. Fra denne datoen slipper du å søke om frikort for helsetjenester. Det kommer automatisk i posten innen 3 uker etter at egenandelstaket på 1 990 kroner er nådd.

Fra 2017 slipper du å søke om frikort for helsetjenester

Det finnes to frikortordninger i Norge, en for egenandelstak 1 og en for egenandelstak 2. De gjelder for ulike tjenester. Har du fått frikort i den ene ordningen, kan du ikke benytte det i den andre ordningen. Ordningen med frikort egenandelstak 1 er allerede automatisert, og fra nyttår ble også ordningen for frikort egenandelstak 2 automatisert.

I frikort egenandelstak 2 inngår egenandeler for:

  • undersøkelse og behandling hos fysioterapeut med driftstilskudd eller fastlønnet fysioterapeut i kommunen
  • enkelte former for tannbehandling
  • opphold ved rehabiliteringsinstitusjoner som har driftsavtale med regionalt helseforetak
  • behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet

Dette er nytt fra 1. januar 2017:

Du får frikort egenandelstak 2 uten å søke om det. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd

Egenandelstaket for frikort egenandelstak 2 for 2017 er 1990 kr

Har du betalt for mye, blir beløpet du har krav på automatisk tilbakebetalt

Aldersgrensen for egenandelsfritak er hevet fra 12 til 16 år

Alle pasienter må betale egenandel for behandling hos fysioterapeut - unntatt barn under 16 år og personer med yrkesskade. Dette ble vedtatt av Stortinget ved behandlingen av statsbudsjettet for 2017

Du kan selv følge med på dine registrerte egenandeler ved å logge inn helsenorge.no

Frikort egenandelstak 1 - nytt egenandelstak for 2017: 2 205 kroner

I frikort egenandelstak 1 inngår egenandeler fra lege, psykolog, poliklinikk (sykehus), røntgeninstitutt, pasientreiser og medisiner og utstyr på blå resept. Dette frikortet får du automatisk i posten innen tre uker når du har betalt over 2 205 kroner i egenandeler i 2017.

Mer informasjon finnes på helsenorge.no/frikort

 

 

Oppdatert: 04.01.2017 09:55
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook