Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Helse - Folkehelse
Hopp til hovedinnhold

Folkehelse

 Folkehelse er samfunnets innsats for å styrke forhold som fremmer helsen og reduserer helserisiko og -trusler.

På disse sidene finner du informasjon knyttet til ulike områder innenfor folkehelse.

Helse- og omsorgsdepartementet har egne sider hvor folkehelsearbeidet er omtalt, og hvor man kan få innblikk i de viktigste arbeidsområdene. Videre er aktuelle nyheter og tiltak omtalt.

Mer detaljert informasjon finnes på nettsidene til Folkehelseinstituttet. Dette er et forvaltningsorgan underlagt departementet som jobber innenfor forsking, forebygging og helseovervåkning.

Frosta kommune har utarbeidet et dokument som viser helsetilstanden til kommunens innbyggere i 2016. Dokumentet er politisk vedtatt og skal brukes som kunnskapsgrunnlag om folkehelsen ved utforming av mål og tiltak på alle nivå i kommunens planverk.

Oversikt over helsetilstand, Frosta kommune.pdfOversikt over helsetilstand, Frosta kommune.pdf

 

Oppdatert: 17.03.2017 10:30
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook