Viktig informasjon om Koronaviruset

Viktig informasjon om Koronaviruset

Klikk for stort bildeKoronavirus og vaner som forebygger smitte

 

Det er etter hvert påvist flere tilfeller av koronavirus (coronavirus) i Norge og vil måtte forvente at flere blir syke. Det er derfor viktigere enn noensinne å tenke på smitteforebyggende tiltak


NÅR SKAL MAN MISTENKE SMITTE AV KORONAVIRUS


Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.


Kontakt lege på telefon hvis du har  symptomer som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker og har vært i minst én av følgende situasjoner:


•    Har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene.
•    Områder med vedvarende spredning av koronaviruset
•    Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14      dagene.
  
Generell info om coronavirus til befolkningen:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/


Det er viktig at enhver henvendelse til lege knyttet til mistanke om koronasmitte eller også annen luftveisinfeksjon gjøres pr telefon, og at man ikke møter opp uanmeldt på legekontoret.

Kommuneoverlegen