Viktig informasjon om coronaviruset

Viktig informasjon om coronaviruset

Klikk for stort bilde Coronavirus og vaner som forebygger smitte

 

Det nye coronaviruset har enda ikke kommet til Norge, men det vil sannsynligvis skje.  Vi er også i høysesong for influensa.  Det er derfor ekstra viktig å tenke på smitte og gode vaner

Et nytt coronavirus forårsaker et pågående utbrudd av lungebetennelse i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Det nye viruset kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall. Det er per i dag ikke registrert smittede i Norge og det er fortsatt usikkerhet om smittsomhet og alvorlighetsgrad av sykdommen, men helsedirektoratet regner det som sannsynlig at vi også vil få smittede personer i Norge.


Det er foreløpig ikke noe tyder på at viruset er spesielt farlig.  Man  må likevel , ved nevneverdig spredning i Norge, anta at smittevernstiltak i seg selv vil gi en del konsekvenser og påvirkning av ulike virksomheter. Således kan det være klokt å tenke gjennom løsninger for beredskap for de fleste typer virksomheter.

Forhindre smitte
Helsedirektoratet ønsker å begrense smitte og forhindre et utbrudd i Norge

Det nye coronaviruset har ennå ikke kommet til Norge, men det vil sannsynligvis komme som følge av stor generell reiseaktivitet. Vi må prøve å utsette og begrense dette mest mulig. Dessuten er vi i høysesong for influensa. Det er derfor ekstra viktig å redusere det generelle smittenivået i befolkningen, slik at helsetjenesten får bedre kapasitet til å håndtere eventuelt fremtidige smittede med coronavirus.

Enkle smittervernstiltak:  https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/nytt-coronavirus/hygieneplakat-smitte.pdf

Annet informasjonsmateriell rundt coronaviruset: https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/nytt-coronavirus/plakater-til-innreisepunkter#last-ned-plakater-