Status på de kommunale veiene etter uværet Gyda

Status på de kommunale veiene etter uværet Gyda

Alle veiforbindelser er gjenopprettet, sluker og avløp fungerer som normalt. Det er fortsatt en del vannføring så noe etterarbeide må preges en tid fremover. Kommunens mannskap har befart og satt i verk tiltak på alle henvendelser fra innbyggere som melde om problemer på torsdag 13. januar. 

 

  • Et par husstander i Rekbubakkan mangler veiforbindelse. Det er sjekket ut at det ikke er beboelse for tiden på disse boligene. Arbeidet her fortsetter fredag 14. januar. Entreprenør er rekvirert til å ta opprensking ved bolig i bunn av bakken.
  • Ådalsvegen er utbedret. Litt puss gjenstår, men veien er kjørbar
  • Hovdalsvegen er åpen. Utbedring pågår ved starten av vegen, men godt kjørbar. Avløpskum ved strømtrafokiosk tar unna vannmengder etter utbedring på torsdag
  • Svenskhallvegen er utbedret
  • Hellgrenda er utbedret
  • Bjørnstadvegen er utbedret
  • Vanbergsvegen er ikke reparert, men merket. Her har overvann gravd ut litt under asfalten. Bilister bes respektere merking inntil vi får stabilisert grunnen

Oppfordrer innbyggere til å melde inn dersom det avdekkes flere behov