Frostakonferansen 14. juni 2024

Frostakonferansen 14. juni 2024

Bli med på Frostakonferansen og hør harde fakta, spennende samtaler og bli inspirert til nye løsninger, samarbeid og kunnskap. 

Hvor er potensialet for økt norsk produksjon, ressursutnyttelse og inntjening? 

Hva er framtidsutsiktene innen videreforedling? Hvordan kan økt samarbeid i verdikjedene gi muligheter, og hvilke hindringer finnes? 

Kan risiko i innhøsting, reguleringer, krav og markedstilgang møtes sammen?

Påmelding innen 12.juni 2024.

Meld deg på her: Frostakonferansen 2024 - Næringsforeningen i Værnesregionen (nivr.no)

Alle ledd i en verdikjede må tjener penger for å opprettholde utvikling. Frostakonferansen setter i år fullt fokus på tiltak som kan redusere kostnader, gi økt lønnsomhet og utvikling i vår viktigste næring.

Sjølforsyningsgraden skal opp, samtidig som det er opprør blant bøndene. Grossister og matvarekjeder står i kryssild, og matindustri legges ned, mens andre satser videre. Felles for alle er dyrtid, kostnadsøkning, nye kostholdsråd og klimakrav som krever tiltak, og uten økt lønnsomhet kan både vekst og rekruttering svikte.   

Sted: Magnushallen på Frosta 

Program

Rolf Jarle Brøske, konserndirektør SpareBank1 SMN
Konferansier

Frode Revhaug, ordfører Frosta kommune
Velkommen

Ole Erik Almlid, adm. direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Det store bildet! 

Erling Gresseth, storfebonde på Veistad gård i Stjørdal og styreleder i TYR
Situasjonsbeskrivelse fra kjøttfeproduksjonen. 

Anne Marit Panengstuen, konsernsjef Nortura SA
Norturas framtidsplaner i Trøndelag 

Samtale om lønnsomhet
Med Erling Gresseth, storfebonde/styreleder i TYR, Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Nortura SA og Petter Haas Brubakk, adm. direktør NHO Mat og Drikke

Lunsj: Lokalmatservering v/Frosta Sanitetsforening/Ungdomsskoletrinnet ved Frosta skole
Maten kommer fra Valberg Slektsgård i samarbeid med Smak catering

Are Sende Osen
Kongerekka, Magnus Lagabøte

Roald Sand, seniorrådgiver i SINTEF Digital
Tallenes tale, utvikling i trøndersk landbruk siste 15 år

Lars Petter Bartnes, daglig leder i Beistadfjorden SISU
Økt ressursutnyttelse innen gjødsel

John Fløttum, fagsjef TINE Rådgivning
Lønnsomhet i melk, bærebjelken for landbruket

Kristin Børresen, adm. direktør Graminor AS på Bjørke forsøksgård ved Hamar
Sortsutvikling for norske forhold  

Diskusjon med verdikjeden mat
Vi tar den vanskelige praten 

Bonde:                 Jørgen Oldervik, gartner
Grossist:               Espen Gultvedt, Bama AS
Videreforedling:   John Fløttum, TINE SA
Dagligvare:           Morten Alvestad Eide, daglig leder REMA 1000 butikk, Frosta

Frode Revhaug, ordfører Frosta kommune
Avslutning