Barnehageplass 2020-2021

Barnehageplass 2020-2021

Klikk for stort bilde

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars

 

 

 

 

 

Det er felles og samordnet opptak for alle barnehagene på Frosta. Dette omfatter følgende barnehager:

Borglia barnehage ( kommunal)
Kvamtoppen barnehage( kommunal)
Espira Juberg barnehage( privat)

Det samordnede opptaket innebærer at:
-Felles søkeportal gjelder for alle barnehagene.
-Opptaket skjer i felles møter der alle styrerne deltar.
-De som står på venteliste og som ikke ønsker å endre sitt ønske behøver ikke å søke på nytt.
-De som ønsker endret plass må søke på nytt.
-De som har plass i dag og som ikke skal endre denne, søker ikke på nytt.


Opplysninger om barnehagenes åpningstider, vedtekter m.m. finner dere under den enkelte barnehage.

Søkeportalen finner du her  Hjelp til å fylle inn opplysninger kan dere få ved å henvende dere til barnehagene v/styrer.

Søknadsfrist for hovedopptaket 2020/2021 er 1.mars
Det kan forventes svar i løpet av uke 11.

For at retten til barnehageplass skal gjelde for barnehageåret  2020/2021, må søknad være sendt innen fristen for hovedopptaket. Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass.

Dere er velkommen til å besøke barnehagene, ta kontakt med den enkelte barnehage.