Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Landbruk

 

Rådgiver landbruk:
Kari Skagen Aas

​Frosta kommune har et flateinnhold på 75 km2, hvor 23 km2 er jordbruksarealer og 31 km2 er skog. Frosta er kjent for godt klima og frodig jord og det er derfor godt egnet å dyrke potet og grønnsaker i kommunen. I 2014 er det rundt 100 aktive gårdbrukere i Frosta kommune.

landbruk.jpg

Arbeidsområder:

  • Omdisponering og fradeling av ulike formål
  • Godkjenning av areal til oppføring av kårbolig
  • Jordbruks -og skogbruksveger
  • Skogbruksloven
  • Konsesjon på erverv av fast eiendom
  • Søknad om fritak fra bo -og driveplikt ihht. konsesjonsloven og odelsloven.
  • Godkjenning av forpaktningskontrakter
  • Godkjenning av langsiktige jordleiekontrakter for oppfyllelse av driveplikten ved konsesjonsfrie erverv
  • Oppfølging av forskrift om gjødselvarer m.v. av organisk opphav
  • Tilskuddsordninger

 

Nyttige lenker

Oppdatert: 17.06.2015 08:42
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook