Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Brann og feiing

 Orientering om feiing og brannsyn for fastboende på Frosta og "deltidsfrostinger".

For fastboende.

I året 1998 ble pipene på boliger i Frosta registrert og lagt inn i faktureringsanlegget for automatisk innkreving av feiegebyr. Kravet blir utsendt i september hvert år. Feiingen blir utført i sommerhalvåret. Det blir annonsert i Frostingen om hvor på bygda det feies i de forskjellige uker. Før feiing blir utført, blir det gitt skriftlig varsel i postkassen slik at det kan gjøres i stand med stiger o.l.

For boliger hvor eieren ikke bor på Frosta.

Det blir som nevnt ovenfor innkrevd feiegebyr for alle hus som er bygd som bolig, selv om bygget blir brukt som fritidsbolig. Det er problematisk for oss å vite når det er folk til stede på disse eiendommene for å varsle om feiing. Derfor oppfordrer vi om at dere tar kontakt med feieren i sommerhalvåret slik at tidspunkt for feiing kan avtales.
Feieren, Joar Brenne, kan treffes på kommunens telefonnummer 74 80 88 00 / 74 80 88 88 eller mobilnummer 480 34 774.

 

Brannsyn.

Det er innført brannsyn i Frosta kommune. Alle boliger skal kontrolleres en gang hvert 4. år. Selv om en bolig har fått pipe plombert, skal det likevel foretas brannsyn. Det er ikke bare pipe/ildsted som skal kontrolleres, men røykvarslere, brannslokningsapparater m.m. (Krav om brannsyn gjelder også for bolig brukt som fritidsbolig. Utenbygdsboende oppfordres til på ta kontakt med feieren for å avtale tid for brannsyn). Kostnad for brannsyn: Se feieavgifter.
 

Hytteeiendommer.

Det er ikke innført fast feiing på hytter. Vi oppfordrer imidlertid hytteeierne om å kontakte feieren for å få utført feiing, gjerne hvert 3. år. jfr. telefonnr. ovenfor.
 

Fritak for feiing.

Hvis det er noen som ikke fyrer og dermed ikke har behov for feiing, kan feiegebyret stoppes under forutsetning av at pipe/ildsted blir plombert. Plombering blir utført av feieren.  
Lenker.

 

  

Oppdatert: 13.01.2011 12:30
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook