Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Enheter - Sentraladministrasjonen - Kultur og kulturbygg
Hopp til hovedinnhold

Kultur og kulturbygg

 

Kulturkoordinator - Elin Bjørnstad.

Kontaktinfo:
 
 
Tlf. 74 80 88 23 / 90 50 56 21
 
For leie av kulturhuset Magnushallen: kontakt kulturkoordinator!
 

Kulturkoordinator har ansvar for følgende arbeidsområder:

- Administrering av Frosta kulturhus; Magnushallen

- Tildeling av kulturmidler, festivalmidler, hjelp til å søke midler og prosjektoppbygging

- Spillemidler til idrettsanlegg, friluftsliv og kulturbygg

- Kontakt med lag og foreninger

- Ansvar for ulike kulturarrangement, eksempelvis Frostadåggån i juni hvert år

- Kulturminner, museum og kulturarv

- Sekretær for Frosta Ungdomsråd og Komite Oppvekst og kultur

- Kino

- Prosjektleder rusforebygging og folkehelse

 

 

Oppdatert: 11.02.2013 10:52
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook