Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Enheter - Oppvekst og kultur - Frosta skole - Søknad om fri fra skolen
Hopp til hovedinnhold

Søknad om fri fra skolen

 Her følger retningslinjer i forbindelse med søknad om fri for elevene.

I Opplæringsloven §2-11 står flg.: ”Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil 2 veker. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørger for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.”

 

 

Søknad om fri i inntil tre skoledager: Søknad kan sendes til kontaktlærer via mobilskole eller skrives i meldingsboka/ kontaktboka og innvilges av kontaktlærer​
Søknad om fri mer enn tre dager ​

Søkes digitalt.

Her finner du lenke til skjema: søknad om fri fra skolen

 

 

Oppdatert: 25.04.2016 09:45
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook