Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Solvang barnehage

 Solvang barnehage er en kommunal barnehage som ligger ytterst på Frosta med fokus på SAMSPILL barn- voksne.
Vi er en barnehage som jobber aktivt med kunst -og prosjektarbeid.

Historie bøtte og spann

Solvang barnehage ble åpnet i august 1985. Frosta kommune driver barnehagen og vi holder til i leide lokaler som er lyse og trivelige.
 
Solvang barnehage består av èn avdeling men er tilpasset en fleksibel drift.
Barnehagen er åpen fra 06.45 til 16.30 hver dag.  Vi tilbyr 1, 2, 3, 4 og 5 dagers plass. Deltidsplass kan søkes benyttet som turnusplass.
 
Solvang ligger også nært flere kulturminnesmerker som helleristningsfelt, klosterruiner, Mariaklosteret på Tautra, Logtun kirka og Tinghaugen. Solvang barnehage ligger i tilknytning til Solvang forsamlingshus på Neset, og har fine turmuligheter i barnehagens nærmiljø, med både skog og sjø innen rekkevidde.
Avstanden til sentrum er ca 6 km.

Samspill voksen- barn

Solvang barnehage har fokus på samspill voksen-barn gjennom barns medvirkning. Ved å være lyttende og være tilstede i barnas aktiviteter, så fanger vi opp hva barna er opptatt av, hva som fanger deres interesse. Vi sier at barna setter spor. (Nye spor i forhold til fortidsminnene vi har). Disse observasjonene dokumenteres og vi viderefører dette i en periode.
 
Personalet reflekterer rund hvordan dette kan bringes videre og barna involveres, enten gjennom refleksjoner eller gjennom at vi tilfører miljøet materialer og utstyr så barna kan vise oss hva de tenker videre. På denne måten sikres barnas medvirkning i sin egen hverdag. Det de er opptatt av er det som styrer innholdet i barnehagens arbeid. Vi ser på barn som subjekter, og er i danning hele livet.
 
Den pedagogiske dokumentasjonen av barnas lek og læring brukes som grunnlag for å reflektere, planlegge og utvikle virksomheten sammen med barna. Vi skal være veiledere for barna, støtte og tilrettelegge, samtidig som vi skal dokumentere gjennom bilder og tekst for å få øye på det barna er opptatte av.
Vil du vite mer kan du lese om oss i årsplanen vår.

Kunstbarnehagen 

Solvang barnehage har et tilbud om kunstbarnehage en dag i uka for de eldste barna. Det kommer en utøvende kunstner som er bosatt i Trondheim.
Der får barna erfaringer innenfor tegning, maling av fellesbilder, enkeltbilder, tredimensjonale arbeid og skulpturer.
Barnehagen er en kulturarena hvor barna er medskapere av egen kultur og etter at kunstbarnehageåret er over arrangeres det ei kunstutstilling.
Ellers har vi fokus på at alle barna skal få ulike erfaring innenfor formingsfaget, slik at de har et grunnlag før de går inn i kunstbarnehagen. 
 
Ønskes nærmere informasjon, kontakt:
Solvang barnehage
v/ styrer Tone Ulvik
Tlf. 74808675
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oppdatert: 28.12.2018 13:08
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook