Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Enheter - Oppvekst og kultur - Barnehager - Generell informasjon
Hopp til hovedinnhold

Generell informasjon

 

Enheten er blant annet  ansvarlig for disse tjenestene:

Vi vektlegger:

Informasjon:

Beskrivelse om barnehagene finnes på kommunens internettsider, i vedtekter og i egne infobrosjyrer. Informasjon om planer og innhold blir gitt i lokal rammeplan, i årsplaner, i egne skriv, på oppslagstavler i barnehagene og på foreldremøter.

Brukermedvirkning:

I dialog med dere brukere ønsker vi å gi et godt pedagogisk tilrettelagt barnehagetilbud. Vi legger til rette for brukermedvirkning på foreldremøter, i foreldresamtaler og i samarbeidsutvalgsmøter. Ved hver barnehage er det 2-3 foreldremøter hvert barnehageår.
Vi gir tilbud om 2 foreldresamtaler ev. flere ved behov.
I tillegg er det samarbeidsutvalgsmøter 2-4 ganger per år.
 

Tilgjengelighet:

Vi tilbyr ulike barnehageplasser for å imøtekomme brukernes behov.
Åpningstiden er kl. 06.45 - 17.00.
Barnehagene tilbyr 1-, 2-, 3-, 4- og 5- dagers plasser. I tillegg tilbyr vi deltidsplasser som turnusplasser.
 
Søkeportal for barnehageplass er elektronisk og finnes på hjemmesiden til Frosta kommune. Ved behov er ansatte i kommunens servicekontor behjelpelig med utfylling av skjemaet.
 

Innhold i tilbudet :

Enhet barnehage skal gjennom sin profesjonelle innsats fremme trygghet og trivsel for barn og foreldre. Ved hver barnehage utarbeides det planer for innholdet. Målet er at det enkelte barn skal få oppleve gode barnehagedager uansett om det går 2 eller 5 dager i barnehagen.
Alle barn vil av og til få tilbud om å være med på spesielle arrangement dersom de selv ikke har barnehagedag den aktuelle dagen. Ved enkelte arrangement forutsetter vi da at foreldre/dagforeldre er sammen med barnet i barnehagen.
Enheten har et kontinuerlig tverrfaglig samarbeid med andre enheter.

 

Lokalt spesialpedagogisk team for barnehagene og småskolen

Barnehageplan 2012-2016

Friplassordning 

Reglement og søknadsskjema for friplassordningen

 

Oppdatert: 06.02.2019 11:19
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook