Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Enheter - Helse og omsorg - Hjemmebaserte tjenester
Hopp til hovedinnhold

Hjemmetjenester

 Hjemmetjenester gis til alle som har behov for bistand i eget hjem. Alle som mottar tjenesten skal ha mulighet til å bo i eget hjem så lenge de ønsker.

Avdelingsleder for hjemmetjenesten tlf. 74 80 89 00

Hjemmesykepleie

Tjenesten kan for eksempel omfatte sårbehandling, personlig stell og medikamenthåndtering.

   

Trygghetsalarm

Alarmsentralen er stasjonert på Frostatunet. Alle alarmer registreres og det blir øyeblikkelig tatt kontakt med den som står som kontaktperson.(pårørende, nabo, venner eller hjemmesykepleien).
Alarmene er Frosta sanitetsforenings eie. Service utføres av vaktmester på Frostatunet. 
Giro blir sendt fra Frosta Sanitetsforening hvert  kvartal.
 

Hjelpemidler 

Kommunen har et lite lager  til korttidslån. Utlån gis også i påvente av hjelpemidler for varig behov. Mange av hjelpemidlene er kjøpt inn for gavemidler tjenesten har mottatt fra familie/pårørende.
 
Kommunen forventer at hjelpemidlet blir tatt vare på og levert tilbake rengjort når behovet er opphørt.
Gratis 
 
Kommunen har egen kontaktperson  for syns-og hørselshjelpemidler. 
 

Omsorgsboliger

I nær tilknytning til Frostatunet ligger omsorgsboliger med heldøgns bemanning.
 
 Omsorg.JPG
 
   

 Omsorgslønn

Omsorgslønn kan innvilges til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid.
 
Oppdatert: 03.01.2011 14:03
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook