Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Enheter - Helse og omsorg - Omsorgsboliger
Hopp til hovedinnhold

Omsorgsboliger

 

 

Omsorgsboliger
 
Frosta kommune har til sammen 37 omsorgsboliger og 6 trygdeboliger.
 
5 boliger er tilknyttet Elvarheim bofellesskap for  personer med nedsatt funksjonsnedsettelse, med døgnbemanning
 
20 boliger ligger på Tunet i nærheten av Frostatunet. Bemanning etter den enkeltes behov.
 
12 boliger  er tilknyttet Frostatunet, med døgnbemanning.
 
Hvem får tjenesten:
 Trygdede, eldre og funksjonshemmede kan søke. Ledig bolig lyses ut i Frostingen.
Vedtak gjøres på bakgrunn av en helhetsvurdering etter følgende kriterier:
  • Søkere med bostedsadresse i Frosta kommune prioriteres
  • Søkerens funksjonsnivå må være av en slik art at det skaper betydelige vanskeligheter med å fortsette å bo i egen bolig, i forhold til livskvalitet og utnyttelse av egne ressurser.  Søkerens funksjonsnivå må være av en slik art at det skaper betydelige vanskeligheter med å fortsette å bo i egen bolig, i forhold til livskvalitet og utnyttelse av egne ressurser.
  • Boligens beliggenhet og kommunikasjonsmuligheter vurderes.Boligens beliggenhet og kommunikasjonsmuligheter vurderes.
  • Det tas hensyn til søkerens økonomiske forhold, som inntekt og formue. Som hovedregel skal søker være trygdet. I særlige tilfeller kan trygdebolig tildeles midlertidig.

Hvordan få tjenesten:

  • Søknad sendes til  kommune, 7633 Frosta Søknad sendes til  kommune, 7633 Frosta
  • Det innhentes opplysninger, gjerne ved hjemmebesøk, for å kunne gjøre en helhetlig vurdering av søknaden.
  • Søknaden behandles i kommunens inntaksteam for rehabilitering, pleie og omsorg.
  • Saksbehandlingstiden er inntil 4 uker.

 

Søknadsskjema kan hentes ut fra kommunens hjemmeside, eller fås ved henvendelse på Frostatunet eller ved kommunehuset.

Lovgrunnlag

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-7.

Lov om sosiale tjenester i NAV §15, §27.

Lov om husleieavtaler(husleieavtalen).

Forvaltningsloven

 

Klageadgang:

Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er vedtatt. Opplysning om klageadgang følger vedtaket.

 

Pris:

Husleie fastsettes av kommunestyret og indexreguleres.

Opplysning om husleie kan fås ved henvendelse til Enhet for teknisk område og landbruk i Frosta kommune.

For mer informasjon kontakt

 Frostatunet tlf 74 80 89 00

 

 
 
 
 
 
Oppdatert: 25.07.2016 10:29
Tjenestebeskrivelser
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook