Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Enheter - Helse og omsorg - Hjemmebaserte tjenester
Hopp til hovedinnhold

Hjemmebaserte tjenester

 

Hjemmetjenester gis til alle som har behov for bistand i eget hjem. Alle som mottar tjenesten skal ha mulighet til å bo i eget hjem så lenge de ønsker.
Avdelingsleder for hjemmetjenesten tlf. 74 80 89 00

Hjemmesykepleie

Tjenesten kan for eksempel omfatte sårbehandling, personlig stell, sykepleie ved livets slutt og medikamenthåndtering.
Hjemmesykepleien har døgntjeneste.
hjemmesykepleien
 

 
Trygghetsalarm
 
Alarmsentralen er stasjonert på Frostatunet. Alle alarmer registreres og det blir øyeblikkelig tatt kontakt med den som står som kontaktperson.(pårørende, nabo, venner eller hjemmesykepleien).
Service utføres av vaktmester på Frostatunet. 
 

Hjelpemidler 
 
Hjemmesykepleien er behjelpelig med søknad om hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen.

Kommunen har et lite lager  til korttidslån. Utlån gis også i påvente av hjelpemidler for varig behov. Mange av hjelpemidlene er kjøpt inn for gavemidler tjenesten har mottatt fra familie/pårørende.
 
Kommunen forventer at hjelpemidlet blir tatt vare på og levert tilbake rengjort når behovet er opphørt.
Tjenesten er gratis.
 
Kommunen har egen kontaktperson  for syns og hørselshjelpemidler.
 

Omsorgsboliger

I nær tilknytning til Frostatunet ligger omsorgsboliger med heldøgns bemanning.
 
Boligene er tilpasset bevegelseshemmede.
 
 Frostatunet
 

 Omsorgslønn

Omsorgslønn kan innvilges til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid.
Oppdatert: 10.12.2014 13:52
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook