Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Enheter - Helse og omsorg
Hopp til hovedinnhold

Helse og omsorg

 Enhetsleder Jostein Myhr

Enhetsleder helse og omsorg
 
 
Tlf 74 80 89 00/90958449
 
Avdeling for helse og omsorg tilbyr institusjonsopphold, hjemmetjenester, dagtilbud, trygghetsvarsler, matombringing og tilbud om tilrettelagte boliger for brukere i alle aldre.
Legetjeneste, fysioterapi, helsesøster/helsestasjon, psykiatrisk  sykepleier.
 
Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering.
 
Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i Frosta, er et samarbeidsorgan som har til formål å samordne tilbud til brukere av habilitering og rehabiliteringstjenester.
 
Tjenesten er plassert hos Enhetsleder helse og omsorg, 
Kontaktperson/sekretær i KE er forvaltningskontoret v /Hanne Svean Halberg
Tlf 74808900
 
 
Tjenestebeskrivelser i helse og omsorg
 
 
 
 holde hender

 
 
 
Oppdatert: 24.10.2017 13:04
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook