Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Enheter - Koordinerende enhet - Forebyggende arbeid
Hopp til hovedinnhold

Koordinerende enhet - Forebyggende arbeid

 

 

 KOORDINERENDE ENHET- OVERORDNET TEAM (Møter minimum 4 x pr. år)

 
Enhetsleder Helse:               Jostein Myhr Leder
Enhetsleder Barnehage:        Elin Strømsholm
Enhetsleder Skole:               Jo Sterten
 
 
SAMORDNINGSEAM BARN OG UNGE (Møter minimum 2 x pr. år)
 
Enhetsleder Barnehage:           Elin Strømsholm Leder
Miljøterapeut/SLK koordinator:  Camilla Bøkestad Sekretær
Leder integreringstjenesten:      Kristine Rossbach Larsen
Enhetsleder Skole:                  Jo Sterten
Enhetsleder Helse:                  Jostein Myhr
Kommunelege:                        Arne Bye
Fagleder psykiatri:                   Hildur Heggvik
Fagleder Helsestasjon:             Anna Wahlstrøm
Fagleder Fysioterapi:                Astrid Gullesen
Folkehelsekoordinator:              Elin Bjørnstad
Frisklivskoordinator:                  Astrid Møller
PPT:                                       Turid Skumsvoll
Barnevern:                               Karen Elisabeth Haarstad
NAV:                                       Liv Kari Kjøsnes
 
TVERRFAGLIG TEAM BARNEHAGE (Møter etter behov)
 
Enhetsleder Barnehage:            Elin Strømsholm Koordinator
Barnehagestyrer:                      Svanhild Opheim Strømskag
Barnehagestyrer:                      Tone Ulvik
Barnehagestyrer:                      Anne Grete Løvrød Goa
Privat barnehage:                      Marie Viken
Fagleder psykiatri:                    Hildur Heggvik
Fagleder Helsestasjon:             Anna Wahlstrøm
Fagleder Fysioterapi:                Astrid Gullesen
PPT:                                       Randi Langerud
Barnevern:                               Henriette Lange
 
TVERRFAGLIG TEAM SKOLE (Møter etter behov)
 
Spespedleder ved Frosta Skole: Lindis Haugan Koordinator
Leder integreringstjenesten:       Kristine Rossbach Larsen
Miljøterapeut/SLT koordinator:    Camilla Bøkestad
Fagleder psykiatri:                    Hildur Heggvik
Fagleder Helsestasjon:             Anna Wahlstrøm
Helsesøster skolehelsetj./HFU:  Kirsti Lein
Fagleder Fysioterapi:                Astrid Gullesen
PPT:                                       Hege Holte
Barnevern:                               Monica Leinslie
 
 
TEAM FOR RUS OG PSYKIATRI
 
Fagleder psykiatri:                         Hildur Heggvik Leder
Rådmann:                                     Arne Ketil Auran
Enhetsleder admin/ass. Rådmann:  Ståle Opsal
Enhetsleder Barnehage:                 Elin Strømsholm
Enhetsleder Skole:                       Jo Sterten
Enhetsleder Helse:                       Jostein Myhr
Enhetsleder teknisk:                     Liv Edel Berg
Kommunelege:                             Arne Bye
Teknisk avd./beredskap:                Roar Pettersen
 
 
 
Oppdatert: 11.04.2016 07:47
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook