Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

 

 

SLT_logo_bredde_turkis-1.jpg

Samarbeid kommune - politi  

SLT er en samordningsmodell for rus og kriminalitetsforebyggende arbeid. Kriminalitetsforebygging handler om å satse systematisk på å unngå kriminalitet i stedet for å reparere. Forebygging av kriminalitet henger ofte sammen med samfunnets generelle forebygging. SLT sikrer at de ressursene som allerede finnes hos kommunen og politiet, blir mer samkjørt og målrettet. Modellen griper inn i alle nivå fra ledelse til utførernivå i politi og kommune.

 

Barn og unge som målgruppe

Samarbeidet omfatter alle deler av befolkningen, men innsatsen skal primært rettes mot barn og unge i alderen 12-25 år og deres foreldre/foresatte.
 
Hovedmålet er å samordne ressursene for å sikre barn og unge et koordinert tilbud, redusere kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge. Dette arbeidet tilpasses lokale behov i tett samarbeid med SLT arbeid i regionen.

 

Koordinator

SLT-koordinatoren sørger for at kommunenes forebyggende ressurser blir samordnet mest mulig effektivt. Koordinatoren skal initiere tiltak, legge til rette for, og være pådriver for et godt samarbeid.
 
 
SLT koordinator i Frosta kommune:
Camilla Bøkestad
tlf. 91642465
 
 
Oppdatert: 04.12.2017 14:51
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook