Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Enheter - SLT - UngData
Hopp til hovedinnhold

UngData

 

UngData har vært gjennomført blant ungdomsskoleelever på Frosta i 2014, 2016 og 2017.

​Spørreundersøkelsen «UngData» gjennomføres i kommuner over hele landet. Det gir kunnskap om lokal oppvekst, blant annet folkehelsa i ungdoms-befolkningen og faktorer som kan virke inn på denne. Kunnskapen vil gi et godt grunnlag for kommunalt plan- og utviklingsarbeid knyttet til folkehelse og fore­byggende arbeid overfor ungdom. Frosta kommune har gjennomført UngData undersøkelsen på hele ungdomsskolen i 2014, 2016 og 2017 med god svarprosent.

 

Sammendrag av UngData tall fra 2016:

·              Ungdom på Frosta er svært godt fornøyd med lokalmiljøet
·              De trener mer og er mer aktive i fritidsorganisasjoner enn ungdom gjennomsnittlig er.
·              De er jevnt over også fornøyd med venner og foreldre
·              Noen flere enn landsgjennomsnittet opplever å ha dårlig familieøkonomi
·              De skulker mindre og flere gjør mer lekser (også i helgene) enn landsgjennomsnittet, men langt færre tror de vil ta høyere utdanning.
·              De er mer fornøyd med helsa og mindre plaget av ensomhet, men til gjengjeld har de flere helseplager og opplever mer mobbing enn ungdom gjennomsnittlig gjør.
·              Ungdom på Frosta begår langt mindre kriminalitet og bruker mindre av samtlige rusmidler enn landsgjennomsnittet. Spesielt alkohol; der ligger Frostaungdom langt lavere.

Sammendrag av UngData tall fra 2017:

Generelt:

·         Ungdom på Frosta er godt fornøyd med lokalmiljøet og svært fornøyd med foreldrene.
·         De er mer aktive i fritidsorganisasjoner enn ungdom gjennomsnittlig er og trener litt mer.
·         De er godt fornøyd med vennene men litt færre enn landsgjennomsnittet har i årets undersøkelse en fortrolig venn.
·         Vi har lavere score på sosioøkonomisk bakgrunn enn landet og i årets undersøkelse er det langt flere ungdommer som har en opplevelse av at familien har dårlig råd enn tidligere.
·         Prosentandel ungdomsskoleelever som bruker mer enn to timer foran en skjerm pr dag utenom skolen er betydelig høyere enn fylket og landssnittet. Guttene oppgir at de bruker tiden mest til elektroniske spill, mens jentene er oftere på sosiale medier.

Skole og utdanning:

·         De trives på skolen i like stor grad som ungdom ellers i landet, de skulker mindre enn landsgjennomsnittet. Samtidig gjør de langt mindre lekser enn ungdomsgruppa rapporterte i 2014 og 2016, og mindre enn snittet i landet. 
·         Langt færre tror de vil ta høyere utdanning, sammenlignet med fylket og landet.

Psykisk helse:

·         Psykisk helse er et økende ungdomsproblem, spesielt hos jenter, og vi følger stort sett landssnittet på dette området. Våre ungdommer er litt mindre plaget av ensomhet men har litt flere fysiske helseplager og litt mer medikamentbruk enn snittet.
·         Fortsatt opplever mange ungdommer mobbing på Frosta; 8 %, som lanssnittet.

Rus og kriminalitet:

·         Ungdom på Frosta begår langt mindre kriminalitet og bruker mindre av samtlige rusmidler enn landsgjennomsnittet. Vi har sett en økning på alkohol fra 2016 til 2017 men fortsatt ligger vi under landsgjennomsnittet og godt under fylkessnittet.
 

NB! Det må bemerkes at Frosta er en liten kommune og vil derfor få svingninger som ikke nødvendigvis kan sies å være en trend eller en utvikling. Det kan se ut til at ungdomsgruppa som besvarte undersøkelsen i 2017 var generelt mindre tilfreds og hadde mindre skolefokus enn det ungdomsgruppa har svart de foregående årene. Dette kan man anta er et utslag for holdningsforskjeller/ungdomskulturer på de ulike kullene heller enn en utviklingstrend.

 
 
Frosta 2016 - Nøkkeltall.pdfFrosta 2016 - Nøkkeltall.pdf Hovedfunn fra 2016
Frosta 2016 - Tidspunkt.pdfFrosta 2016 - Tidspunkt.pdf Sammenligning 2014 og 2016
Frosta 2014 - Nøkkeltall.pdfFrosta 2014 - Nøkkeltall.pdf Hovedfunn fra 2014
Sjekk ut ungdata.no for enkelt å sammenligne med andre kommuner, fylkes-og landsgjennomsnitt.
Oppdatert: 04.12.2017 14:55
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook