Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Budsjett, regnskap og årsrapporter
Hopp til hovedinnhold

Budsjett, regnskap og årsrapporter

 

Rådmannen legger hvert år frem budsjettforslag i november. Formannskapet behandler budsjettet først, og det legges deretter ut på høring i 14 dager før kommunestyret behandler saken. I perioden dokumentet ligger til ettersyn behandler/uttaler ulike råd og utvalg seg til forslaget.

I gjennom året følges budsjettet opp med regnskapsrapporter pr. tertial. Kommunens regnskap avlegges i februar året etter og årsrapporten utarbeides før utgangen av mars. Disse dokumentene er en melding til politikerne hva som er utført igjennom året og hvilke mål som er oppfylt. I tillegg utarbeides det nøkkeltall for kommunens økonomiske situasjon. Dette vil danne grunnlaget for neste års budsjettprosess.

Oppdatert: 26.11.2010 16:03
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook