Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Boligtomter
Hopp til hovedinnhold

Boligtomter

 Arealbruken i kommunen styres av kommuneplanen. Denne består av en strategidel og en arealdel. Arealdelen har regler for hvor det tillates spredt boligbygging, og hvordan arealene ellers kan nyttes i kommunen.

Det er også utarbeidet en rekke reguleringsplaner og bebyggelsesplaner bl.a. for boligfelt og industriområder. Disse planene gir regler for hva som kan tillates og ikke tillates. 

Kommunen har ledige tomter i Brubakken. Det er også ledige tomter både i private boligfelt i sentrumsområdet og forøvrig i kommunen. De kommunale tomtene er svært rimelige da prisen ikke er regulert siden 1988. Noen av tomtene har fantastisk utsikt mot Trondheimsfjorden. (Tilkoblings- og oppmålingsavgifter kommer i tillegg)

Oppdatert: 03.05.2011 08:17
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook