Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Avløpshåndtering

 

Kloakk - Avløp

Kommunen etablerer, drifter og vedlikeholder offentlige avløpsanlegg (avløpsnett, avløpsanlegg og utslippsanordning).

 

Hensikten er å samle opp avløpsvann, transportere vannet til egnet renseanlegg og slippe det rensete vannet ut i en vannforekomst. Anlegget skal forebygge forurensning av miljøet og hindre oversvømmelser.

Med avløpsvann menes vann fra boliger og næringsliv, dvs. både sanitært og industrielt avløpsvann, og overvann/drensvann.

Kommunen har ansvar for utslipp fra det offentlige avløpsanlegget. Kommunen rapporterer utslippsdata til Fylkesmannen via KOSTRA (Statistisk Sentralbyrås internettbaserte system).

Utslippsdataene viser blant annet hvorvidt avløpsrenseanlegget overholder rensekravene.

Utslippstillatelse

Dersom det skal innlegges vann i bolig eller fritidsbolig, må det søkes kommunen om utslippstillatelse.
 
Søknaden skal skrives på eget skjema. Skjemaet fås ved henvendelse kommunens servicekontor.

Innlegging av vann krever at søker gjør avtale med et foretak som har de nødvendige sertifikater for utføring av jobben og som dermed kan stå som ansvarshavende. Oversikt over disse foretakene fås ved henvendelse kommunens enhet for teknisk området og landbruk.

Er det behov for nærmere opplysninger, ta kontakt med:
Frosta kommune, enhet for teknisk området og landbruk.

Slamtømming

Frosta kommune har ansvaret for tømming av septiktanker, dette er det Innherred Renovasjon som utfører for oss. All tømming utføres systematisk for de med standard tanker. De som ønsker ekstra tømming eller har tette tanker må gi beskjed til kommunen.    

 

Oppdatert: 18.02.2013 13:52
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook