Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Kommunal bolig

 Noen vil ha problemer med å komme seg inn på boligmarkedet eller å bli boende i den boligen de har.

Kommunen har et ansvar for å bidra til at alle har et godt og trygt sted å bo og skal medvirke til å skaffe boliger til de som ikke greier det på egen hånd.

 

Omsorgsboliger

Frosta kommune har til sammen 37 omsorgsboliger og 6 trygdeboliger.
5 boliger er tilknyttet Elvarheim bofellesskap for mennesker med nedsatt funksjonsevne, med døgnbemanning
20 boliger ligger på Tunet i nærheten av Frostatunet. Bemanning etter den enkeltes behov.
12 boliger  er tilknyttet Frostatunet, med døgnbemanning.
 
 

Boligtildeling:

Inntaksteamet i pleie og omsorg har ansvar for tildeling av boligene.
Her behandles alle søknader,og det ordnes  leieavtale med Frosta kommune.
Det er anledning til å søke om bostøtte, dette skjer ved henvendelse til
kommunens servicekontor.

 

Kriterier for tildeling:

Graden av funksjonstap ,fysisk-psykisk eller sosialt, er avgjørende. Dette målt i forhold til hvor omfattende hjelpetiltakene er.

Problemer med vedlikehold av hus og hage er i seg selv ikke tilstrekkelig grunn for å bli prioritert.
Alle som søker, settes på en liste. Når en bolig blir ledig, vurderes tildelingen etter kriteriene.

 

 

 

 

Oppdatert: 06.08.2014 13:36
Tjenestebeskrivelser
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook