Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Reguleringsplan

 En reguleringsplan fastlegger hvordan et område skal anvendes og bebygges.

​Der det foreligger en godkjent plan skal alle søknadspliktige tiltak utformes i henhold til denne.  Reguleringsplaner skal utformes av fagkyndige. Byggesakskontoret behandler alle reguleringsplansaker og legger dem frem for planutvalget som avgjør om planen skal legges ut til offentlig ettersyn, Kommunestyret er godkjenningsmyndighet. De som berøres av en reguleringssak skal ha god tilgang til informasjon og gis anledning til å delta aktivt i planprosessen. Behandling av private reguleringsplanforslag er gebyrbelagt.
Oppdatert: 04.01.2011 12:39
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook