Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Bolig og eiendom - Kommunal planlegging - VA norm kommunalteknisk
Hopp til hovedinnhold

VA norm kommunalteknisk

 

​3 kommuner/bedrifter har gått sammen om å utarbeide felles kommunalteknisk VA norm. Arbeidet har skjedd i regi av ingeniørfirmaene Norconsult og Siv. Tobias Dahle.

Va normen represenerer forhåndsgodkjente løsninger på hvordan de kommunaltekniske anleggene skal utformes. Det blir i stor grad vist til NORSK VANN/Norsk Rørsenters VA miljøblad for detaljutforming av ulike anleggsdeler.  Normen er vedtatt i kommunestyrene.

18.08.2016 Vedtatt i Frosta Vassverk

28.03.2017 Vedtatt i Frosta kommunestyre

rør.jpg

Bruk av alternative løsninger/materiale er ikke forbudt, men i slike tilfeller skal disse godkjennes særskilt av VA ansvarlig i kommunen/bedriften.

VA normen er basert på malen til NORSK VANN. Hele normen kan lastes ned fra internett på : www.rorsenter.no

Vann -og avløpsvirksomheten er underlagt en rekke lover og forskrifter som regulerer og påvirker planlegging, utførelse og drift av VA-anlegg.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at et VA-prosjekt skal vurderes av flere instanser i kommunen.

Denne normen inneholder de tekniske krav kommunen har vedtatt for å sikre den tekniske kvalitet med hensyn til overordnet målsetting i planer og rutiner når kommunen skal eie, drive og vedlikeholde anlegget.

Den vil også bli lagt til grunn for krav i forbindelse med utbyggingsavtaler i kommunen.

Et VA-anlegg må foruten å tilfredsstille disse kravene også tilfredsstille kravene i Plan -og bygningsloven om godkjenning og kvalitetssikring. I den forbindelse skal planene også underlegges plan -og bygningsmyndighetenes saksbehandling.

Se under for hele VA normen.

VA norm 2017.pdfVA norm 2017.pdf

A1 Plan og lengdeprofil.pdfA1 Plan og lengdeprofil.pdf

A2 Grøftegraving.pdfA2 Grøftegraving.pdf

A3 Grøftesnitt 2 - nivå.pdfA3 Grøftesnitt 2 - nivå.pdf

A4 Grøftesnitt - 3 nivå.pdfA4 Grøftesnitt - 3 nivå.pdf

A5 Forankring jordgrøft.pdfA5 Forankring jordgrøft.pdf 

A6 Forankring fjellgrøft.pdfA6 Forankring fjellgrøft.pdf

A7 Grøftestengsel leire.pdfA7 Grøftestengsel leire.pdf

A8 Grøftestengsel betong.pdfA8 Grøftestengsel betong.pdf

A9.1 Standard vannkum - UNI klikk forankringssystem.pdfA9.1 Standard vannkum - UNI klikk forankringssystem.pdf

A9.2 Standard vannkum med separerte ventiler.pdfA9.2 Standard vannkum med separerte ventiler.pdf

A9.3 Tilknytning av stikkledning i kum - vannforsyning.pdfA9.3 Tilknytning av stikkledning i kum - vannforsyning.pdf

A10 Nedgravd kum med spindelforlengere.pdfA10 Nedgravd kum med spindelforlengere.pdf

A11 Kumskisse av avløpskummer.pdfA11 Kumskisse av avløpskummer.pdf

A12 Prinsipp for kumsett.pdfA12 Prinsipp for kumsett.pdf

A13 Inspeksjonskum avløp(minikum).pdfA13 Inspeksjonskum avløp(minikum).pdf

A14 Sandfangkum.pdfA14 Sandfangkum.pdf

A15.1 Sandfangkum i veg og i grøft.pdfA15.1 Sandfangkum i veg og i grøft.pdf

A15.2 Minikum i veg og i grøft.pdfA15.2 Minikum i veg og i grøft.pdf

A16 Plan, profil og snitt stikkrenne.pdfA16 Plan, profil og snitt stikkrenne.pdf

A17 Bekkeinntak.pdfA17 Bekkeinntak.pdf

B1 Krav til teknisk forprosjekt.pdfB1 Krav til teknisk forprosjekt.pdf

B2 Innmåling og dokumentasjon.pdfB2 Innmåling og dokumentasjon.pdf

B3 Merking av kummer.pdfB3 Merking av kummer.pdf

B4 - Retningslinjer trykkøkningsstasjoner.pdfB4 - Retningslinjer trykkøkningsstasjoner.pdf

B5 - A Avløpspumpestasjon type Frosta.pdfB5 - A Avløpspumpestasjon type Frosta.pdf

B6 Retningslinjer overvannhåndtering.pdfB6 Retningslinjer overvannhåndtering.pdf

 

 

Oppdatert: 24.08.2017 10:00
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook