Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Eiendomsskatt

 

Kommunestyret har i sak 88/18, 11. desember 2018, vedtatt av Frosta kommune skal skrive ut eiendomsskatt på eiendommer i hele kommunen, unntatt verker og bruk og annen næringseiendom, med virkning fra 1. januar 2019.

Eiendomsskatten er en viktig inntektskilde for kommunen — for å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, pleie - og omsorgstjenester - og andre tilbud som  bibliotek, vedlikehold av veier osv.

Om eiendomsskatten:

Eiendomsskatten og størrelsen på denne blir vedtatt i kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Herunder vedtas også størrelsen på bunnfradraget og skattesatsen og hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt etter §7.

Taksering:

Hvert 10. år skal det etter Eiendomsskatteloven gjennomføres en ny taksering av alle eiendommer. Dette for å fange opp verdiendring, nybygg og andre endringer som har betydning for (utregning av) eiendomsskatten. Alle fritids - og våningshus inkl. naust og ubebygde tomter er blitt besiktiget vinteren 2013/2014.

For boligeiendommer er det formuesverdi fra ligningen som vil danne grunnbeløp for utregning av eiendomsskatten.

Klage:

Det kan klages på skattetaksten hvert år i de 10 årene takstene gjelder for, men man kan ikke klage på samme ting to ganger. Klagen må være skriftlig og sendt kommunen (se post- eller mail-adresse i bunnen av siden) innen  6 uker etter at skattelistene ble lagt ut.. Du kan bruke dette klageskjemaet eller skrive en klage på egen hånd.

Du som har skattetakst med grunnlag fra formuesverdien fra ligningen og mener at opplysningene Skatteetaten har om din bolig er feil, eller at boligverdien er for høy i forhold til antatt markedsverdi må sende klage til skatteetaten.

Kunngjøring skatteliste:

Frosta kommune kunngjør (28.02.2019) en liste over hvilke eiendommer som er taksert, eiendomsskattetaksten, skattesatsen, evt. bunnfradrag og hva eiendomsskatten utgjør for den enkelte eiendom. I tillegg fremgår det av lista hvilke eiendommer som er fritatt etter eiendomsskattelovens § 5 og § 7. Lista ligger ute i Servicekontoret på kommunehus tom. 28.03.2019.

Faktura:

Kommunale avgifter skal betales i 2 avdrag.

I 2019 blir eiendomsskatten fakturert sammen med de øvrige kommunale avgifter. Fakturaen skal betales til fastsatt tid selv om du klager på eiendomsskattetaksten.  Ved medhold av klagen, blir tilgodehavende betalt tilbake, og eventuelle tilleggsbeløp vil bli innkrevd ved neste terminfaktura.

 Rammer og retningslinjer for taksering - eskatt - revidert 24.02.2015.pdfRammer og retningslinjer for taksering - eskatt - revidert 24.02.2015.pdf

 

Oppdatert: 03.01.2019 09:29
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook