Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Bolig og eiendom - Eiendom - Adressetildeling
Hopp til hovedinnhold

Adressetildeling

 

 

Høring 26.02.2018

Adressenummer ligger nå i web-kart tilgjengelig for innsyn.  Innbyggere kan nå gå inn i planen og se hvilken vei de er tilknyttet, hvilket adressenummer de er tildelt, samt om riktig antall enheter er opprettet på boligen/eiendommen.
Høringsperiode 26.02.2018 - 20.03.2018.
Innspill med begrunnelse sendes skriftlig til Frosta kommune, Alstad, 7633 Frosta eller på e-post til postmottak@frosta.kommune.no
Nå kan innbyggere i Frosta se hvilket adressenummer de er tildelt og hvilken vei de er tilknyttet, samt utkast til skiltplan: Web-kart/Kommunekart
Velg kommune - Frosta - i venstre meny. Velg deretter kartlaget "Nye vegadresser på høring". Da flytter du deg i kartet ved "å klikke og dra" og "skrolle" deg inn og ut.
Veiadresser skal bare tildeles bygg som blir brukt til bolig - eller fritidsformål, næringsvirksomhet eller annen offentlig virksomhet.  Adresse tildeles pr. hovedinngang.  Landbruksbygg, garasjer, lager, campingvogner er eksempel på enheter som ikke får en veiadresse.
 
Kommunen ønsker innspill om:
  • feil veitilknytning
  • det er flere eller færre enheter i boligen
  • det er flere eller færre bygningen på eiendommen
  • det er tildelt feil adressenummer
Merk at adressenavn og skrivemåte er vedtatt og ikke gjenstand for innspill.

 

Logikk bak nummereringen

Fra veiens start skal bygninger på høyre side ha oddetallsnummer og bygninger på venstre side ha partallsnummer.
I tettbygde strøk, fortrinnsvis der det foreligger en reguleringsplan/detaljplan, vil en tildele husnummer fortløpende etter kanten på vegen, og bare sette igjen ledige husnummer der det er konkrete planer for utbygging/fortetting.
I mindre tettbygde strøk vil det bli tildelt adresser etter avstandsprinsippet.  Du kan lese mer om dette i brosjyren "informasjon om tildeling av vegadresser".

 

Er det feil på din registrert bolig ?

Alle boliger med utleiedel / 2 leiligheter med separate innganger skal ha tildelt 2 adresser.  Har din bolig fått 2 adresser men ikke lenger har 2 leiligheter kan dette skyldes at registrering i matrikkelen ikke er oppdatert.
Kommunen ønsker å rette opp eventuelle feil  Innspill i høringsperioden fører til at vi kan fatte vedtak på mest mulig korrekt grunnlag. 
Vedtaksbrevet med tildelt adresse vil bli sendt ut etter at innspill fra høringen er gjennomgått.  Vi anbefaler å avvente innkjøp av husnummer inntil vedtaksbrevet er mottatt og klagefristen over.
 

Annonse Frostingen 22.02.2018.docxAnnonse Frostingen 22.02.2018 - Adressenummer tildeling.docx

Kunngjøring 18.01.2018

Har du lyst å sette deg inn i hvilken adresseparsell du (og naboen) tilhører kan du besøke https://kommunekart.com/ og velge Frosta kommune i «Velg kommune» menyen.

På kartet vil en kunne skille adresseparsellene fra hverandre på fargen for veglinjen. Alt som har samme farge og som henger sammen i en veglinje – er en adresseparsell.

200 meter fra starten på adresseparsellen – vil det være en merkelapp, hvor identen til vegen står oppgitt med sorte typer – 5 siffer. Denne identen finnen en igjen i vedlegg «oversikt veier» som tekstlig beskriver hver adresseparsell og angir det vedtatte navnet med korrekt skrivemåte.

Sorte prikker over fargelagt veglinje vil vise hva som er definert som hovedtraseen til adresseparsellen. Veglinjer med samme farge - men uten sorte prikker – er dermed sideveger til adresseparsellen. Hver av de sorte prikkene ligger 100 meter fra hverandre – og vil bli benyttet som hjelpemiddel for tildelingen av husnummer etter avstandsprinsippet. (Les denne brosjyren om du ønsker å sette deg inn i hvordan vegadresser blir tildelt)

Disse kartografiske regler forteller dermed – hvilken adresseparsell det er snakk om, hvor den starter, hvor den slutter, hva som er hovedtrasee og hva som er sideveger.  

Administrasjonen er nå i gang med å legge inn tiltenkte husnummer til hvert adresseverdig bygg i kommunen. Disse vil også bli publisert i www.kommunekart.com – som grunnlag for høring av husnummertildeling - i slutten av februar.

Her kan du se brosjyren Informasjon om tildeling av vegadresser i Frosta kommune.

Brosjyre_Informasjon om tildeling av vegadresser.pdfBrosjyre_Informasjon om tildeling av vegadresser.pdf

Her kan du se oversikten over vedtatte veier:

Oversikt_veier.pdfOversikt_veier.pdf

 

Kunngjøring 04.01.2018

Annonse_retting i matrikkelent.pdfAnnonse_retting i matrikkelent.pdf

Oppdatert: 26.02.2018 08:31
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook