Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Bolig og eiendom - Bygging - Universell utforming
Hopp til hovedinnhold

Universell utforming

 Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.

​Tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20 skal innenfor sin funksjon være universelt utformet i samsvar med forskrifter gitt av departementet, jf plan- og bygningsloven § 29-3. Nærmere regler om dette finnes i byggteknisk forskrift kapittel 12.
I tillegg gjelder krav om tilgjengelighet i alle boenheter i bygninger med krav om heis og for boenhet med alle hovedfunksjoner på bygningens inngangsplan. Med hovedfunksjoner menes stue, kjøkken, soverom, bad og toalett.
Oppdatert: 23.06.2015 07:39
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook