Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Bolig og eiendom - Bygging - Andre endringer som er unntatt søknadsplikt fra 01.07.2015
Hopp til hovedinnhold

Andre endringer som er unntatt søknadsplikt fra 01.07.2015

 

 

Levegg 

Levegger med høyde inntil 1,8 m og lengde 10,0 m inntil 1, 0 meter fra nabogrense 
 
Levegger med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 5,0 meter i nabogrense.
 
 
 

Antenner 

 
Antennesystem med høyde inntil 5,0 meter, panelantenner montert på vegg med høyde inntil 2 meter og parabolantenner med diameter inntil 1,2 meter, er unntatt søknadsplikt. Det er en forutsetning at plasseringen ikke innebærer fare for personsikkerhet. Unntaket gjelder ikke der flere antennesystem skal plasseres på samme sted eller på samme fasade.
 
 
 

Mindre støttemur 

 
Mindre støttemurer (forstøtningsmurer) med høyde inntil 1,0 meter og avstand fra nabogrense på minst 1,0 meter. I tillegg kan støttemur på inntil 1,5 meter oppføres uten søknad hvor avstand til nabogrense er minst 4,0 meter.
 
 
 

Mindre fylling eller planering av terreng

 
I spredtbygd strøk kan terrengendringen maksimalt avvike 3,0 meter fra opprinnelig terrengnivå. I tettbygd strøk er begrensningen 1,5 meter og på eiendommer for rekke- eller kjedehus og lignende kan avviket maksimalt være 0,5 meter. Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 1,0 meter. Avvik som er større enn de nevnte krever søknad til kommunen og er avhengig av tillatelse før terrengendringen kan gjennomføres. Fylling eller planering av terreng større enn 1 dekar er søknadspliktig.
 
 
 
I kvikkleireområder må retningslinjer for tiltak i kvikkleireområder følges. 
 
 
 

Gjerder godkjent etter reindriftsloven 

 
Permanente gjerder og anlegg som er godkjent etter reindriftsloven § 24.
 
 
 

Tiltakshavers ansvar

 
Tiltakshaver har selv ansvar for at tiltaket ikke strider mot plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og gitte tillatelser herunder dispensasjoner. Tiltaket må heller ikke komme i konflikt med annet regelverk.​
 
Oppdatert: 11.08.2016 08:39
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook