Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Bolig og eiendom - Bygging - Boligfinansiering
Hopp til hovedinnhold

Boligfinansiering

 

Du kan søke Husbanken om grunnlån til ny bolig. Grunnlånet skal bidra til å fremme viktige boligkvaliteter som universell utforming og miljø. Når du er i etableringsfasen, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern, god helårsbolig.

Snarveier: Husbanken

Startlån

Startlånet skal bidra til at innbyggere med etableringsproblemer kan skaffe seg en nøktern, god helårsbolig. Startlånet kan gis som topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig eller til utbedring av nåværende bolig. Det kan også nyttes til refinansiering, slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig eller til toppfinansiering ved bygging av ny bolig.

Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig

Tilskuddet skal sammen med annen boligfinansiering bidra til å skaffe og sikre varige og egnede boligløsninger for søkere med varig lav inntekt. Tilskuddsordningen skal være et supplement til startlånsordningen og det ordinære kredittmarkedet.
Tilskuddet er strengt behovsprøvd.
 
Dersom det er behov for spesialtilpasning av boligen grunnet nedsatt funksjonsevne, kan Husbanken gjennom kommunen gi tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp. Tilskuddet kan for tiden dekke utgifter til slik bistand med inntil kr 12.000.
 
Du får mer informasjon og søknadsskjema på Husbankens nettside
 

Grunnlån

Grunnlån skal fremme universell utforming og miljø i nye og eksisterende boliger, finansiere boliger til vanskeligstilte og husstander i etableringsfasen og sikre nødvendig boligforsyning i distriktene. Se mer på Husbankens nettsider.
Oppdatert: 07.12.2012 10:26
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook