Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Ekteskap

 

 

Fra 1. januar 2018 overføres borgerlig vielse fra tingretten til kommunen.
 
Det er ordfører, varaordfører og rådmannen som har vigselsrett i Frosta kommune.
Vigslene gjennomføres enten på kommunehuset eller i et annet egnet areal dersom dette avklares i enighet mellom brudepar og vigsler.  De som vil gifte seg borgerlig må bestille tid og lokale i kommunens servicekontor, lf. 74808800.  Henvendelse på e-post kan gjøres til postmottak@frosta.kommune.no
 
Tjenesten er en gratis tjeneste for kommunens innbyggere med mindre de som skal gifte seg har spesielle ønsker om pynting, alternative lokaler, vigsel utover ordinære åpningstider eller lignende. I tilfelle skal det tas betaling. Hvordan dette skal ordnes, avtales i forkant mellom vigsler og brudepar.
 

Erklæring og attester
Før dere kan gifte dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Det betyr at dere må sende inn egenerklæringer, forlovererklæringer og attester til Skatteetaten. Behandlingstiden er 2-3 uker, så vær ute i god tid.
Folkeregisteret utsteder en prøvingsattest som er gyldig i fire måneder. Den må sendes til vigsler senest to uker før vielsen. Vielsesattest sender folkeregisteret direkte til de nygifte.
 
 
Bryllup - Ekteskapsinngåelse - Giftemål - Vielse
Ekteskapsvilkår
Før ekteskap kan inngås skal det prøves om ekteskapsvilkårene er oppfylt.
Ekteskapsvilkårene er beskrevet i Ekteskapslovens kapittel 1, mens kapittel 2 i samme lov inneholder informasjon om selve prøvingen av vilkårene.  
 
Ektepakt - Særeie
Ektefeller kan ved ektepakt avtale at det de eier eller senere erverver, skal være unntatt fra deling (særeie).
 
Kirkelig vielse
Kontakt med prestekontoret i den menigheten en av dere tilhører og dere vil få den informasjon som trengs. Etter at skjemaene er fylt ut og returnert folkeregisteret, vil de undersøke om det finnes lovlig hinder for at dere kan gifte dere med hverandre. Det foretas da en prøving av ekteskapsvilkår. Reglene er fastsatt i ekteskapsloven. Minst en av dere må være medlem av statskirken.
 
Skjemaer som skal leveres folkeregisteret er:
I Norge så kan man enten få skilsmisse gjennom dom eller skillsmissebevilgning.
Er skilsmissen via dom så henter du den hos domstolen, hvis det er skillsmissebevilgning så henter man den hos fylkesmannen.
 
 
Oppdatert: 02.01.2018 10:59
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook