Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Arbeidstillatelse

 Arbeidstillatelse er en tillatelse som kreves av utenlandske statsborgere for at disse skal kunne ta eller drive ervervsvirksomhet i Norge, uavhengig om arbeidstakeren skal motta godtgjørelse eller ikke.

Alle utlendinger, med unntak av danske, svenske, finske og islandske statsborgere, må i utgangspunktet ha arbeidstillatelse for å ta arbeid eller drive ervervsvirksomhet i Norge.

For EØS-borgere og deres familiemedlemmer er det gitt en utvidet og enklere adgang til å ta opphold og arbeid i Norge som følge av EØS-avtalen.

Utlendinger som bor i Norge og har bosettingstillatelse, har rett til opphold. De har også generell adgang til å arbeide og drive ervervsvirksomhet i hele landet uten tidsbegrensning. De trenger derfor ingen ny tillatelse når de skal etablere og drive ervervsvirksomhet.

Utlendinger som ikke bor i Norge, men som ønsker å komme til landet for å ta arbeid eller etablere og drive næringsvirksomhet, må som hovedregel søke norske myndigheter om arbeidstillatelse fra utlandet og kan ikke reise inn i landet før slik tillatelse er gitt. For mer informasjon; se eksterne nettsteder.


Oppdatert: 11.08.2016 12:13
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook