VærMed - Lag og foreninger oppfordres til å svare på spørreskjema for ny nettportal

VærMed - Lag og foreninger oppfordres til å svare på spørreskjema for ny nettportal

Vi jobber med et stort folkehelseprosjekt, VærMed i Værnesregionen (Frosta, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal), og trenger hjelp til å informere alle innbyggerne om det mangfoldige fritidstilbudet som finnes i kommunene. 

Vi håper at ditt lag eller din organisasjon vil være med på VærMed-laget og svare på noen spørsmål, slik at så mange som mulig kan få vite at aktiviteten finnes. Vi samler all informasjonen i en nettportal. Da blir det enklere for alle å finne fram til sin drømmeaktivitet.

Klikk for stort bilde - Klikk for stort bilde     

Hva handler VærMed om?

I hele Værnesregionen øker andelen barn og unge med psykiske helseutfordringer. VærMed handler om at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta på minst en aktivitet de liker i uka. Dette er fordi deltakelse i lag og organisasjoner gir tilhørighet og mestring, som bidrar til god psykisk helse og livskvalitet. Siden dette gjelder for alle aldre ønsker vi å samle informasjon om tilbud og aktiviteter for hele befolkningen. 

Kriterier

  • Fritidsaktivitetene må være faste og skje jevnlig (ikke enkeltarrangement).
  • Hvis dere tilbyr flere aktiviteter må hver aktivitet sendes inn separat (eks et idrettslag som tilbyr både handball, fotball og langrenn). 
  • Det er ingen utgifter for lag/organisasjoner/ foreninger med å være med. 

Hvordan kan jeg svare på undersøkelsen?

Du svarer via vårt elektroniske kartleggingsskjema: 

Kartleggingsskjema 

Svarfrist 15.desember

 

Takk for at dere stiller opp! Ta kontakt om dere lurer på noe. 

Hilsen prosjektgruppa i VærMed

Eva Eilertsen, Meråker (96944272)

Kari Christensen, Stjørdal (93400885)

Astrid Gullesen, Frosta (99168001)

Siri Bones, Stjørdal (93008974)

Tove Storhaug, Selbu og Tydal (95788063)

Kari Jørgensen, Værnesregionen (97985202)