Valg av meddommere til offentlig ettersyn

Valg av meddommere til offentlig ettersyn

Frosta kommune legger ut en oversikt over meddommere for perioden 2025-2028 til offentlig ettersyn.

Kommunestyret i Frosta oppnevner meddommere til:

Frostating lagmannsrett, jf domstolloven § 64

Trøndelag tingrett, jf domstolloven § 65

Jordskifteretten, jf jordskifteloven § 2-5

Valget avgjøres av kommunestyret etter forslag fra valgutvalget.

Som meddommere til Trøndelag tingrett oppnevnes:

Trøndelag Tingrett
Fødselsår Fornavn Etternavn
1993 Cecilie Ring
1989 Sanna Blix
1993 Eirin Ulvik
1966 Randi Rekkebo
1968 Anne Stavseth Minde
1965 Arne Jørstad
1959 Jens Olav Helland
1976 Stig Tore Laugen
1973 Frode Olsen
1999 Arne Kristian Jægtvolden

 

Som meddommere til Lagmannsretten velges:

Lagmannsretten
Fødselsår Fornavn Etternavn
1963 Elin Flægstad
1992 Ingvild Hjelde
1956 Arnt Jonson Stavet
1967 Robert Rahn

 

Som meddommere til Jordskifteretten velges:

Jordskifteretten
Fødselsår Fornavn Etternavn
1964 Idun Bratberg
1969 Gunnar Aursand

Har du merknader eller innvendinger til forslaget må dette sendes til postmottak@frosta.kommune.no innen 24.05.2024.

Du finner informasjon om meddommere på nettsiden Norges Domstoler