Utlysning av tilskudd til tiltak på freda samiske kulturminner og kulturmiljø, og tilskudd til samisk fartøyvern

Utlysning av tilskudd til tiltak på freda samiske kulturminner og kulturmiljø, og tilskudd til samisk fartøyvern

Tilskuddene gjelder for 2021

Søknadsfrist: 01.11.2020

Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2021 gjennom ordningen

Freda samiske kulturminner og kulturmiljøer

Tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger

Du finner elektroniske søknadsskjema og regelverk for tilskuddet på Riksantikvarens nettsider

Fartøyvern

Eiere og forvaltere av fredete fartøy og fartøy som Riksantikvaren har gitt status som "verna skip"

Du finner elektronisk søknadsskjema og regelverk for tilskuddet på Riksantikvarens nettsider

Sametingets seksjon for Bygningsvern, skjøtsel og Kulturlandskap kan også kontaktes direkte for informasjon om ordningen, og for råd og veiledning om søknadsprosessen.