Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Aktuelt - Status bredbånd
Hopp til hovedinnhold

Status bredbånd

 Status pr. 26.06.2015

Siste info om bredbåndsutbyggingen før ferien
Framdriften går som planlagt. Det er gravd fra Vågen til Esso bensinstasjon, anlegget har sammenhengende rør hele veien også sprede-nettet til kunder er gravd.
Neste uke (uke 27) blir det gravd fra Esso-stasjonen til noden (sentralen) som står i NTE- bygget.
I sentrumsområdet er det også lagt rør tidligere som må innskjøtes i rørnettet.
Entreprenøren roser grunneiere for imøtekommenhet og positiv holdninger og interesse for graveprosjektet.
Fritidsboliger
·         Dersom fritidsbolig ligger ved gravetrase avsluttes kunderør med utstikk/rørkveil av fibergrøft
·         Ligger fritidsbolig utenom (et stykke) fra gravetrase, avsluttes fiberrør normalt ved hus, kabelskap ol.
·         Hyttefeltet / hytteområdet står for kostnaden med graving / materialforbruk i feltet.
Dugnadsgraving
Helland blir første området der organisert dugnadsinnsats iverksettes. Entreprenør organiserer dette arbeidet.
Ferien
Entreprenør tar ikke fellesferie, det vil pågå gravearbeid i ferien (fellesferien)
Etter ferien
Entreprenøren har i dag 4-8 maskiner i prosjektet, alt etter behov.
Graving fortsetter i delområde 2
Oppstart med blåsing av fiber i rør etter ferien, koblinger (terminering) i skap og kummer slik at fibernettet er klart for de første oppkoblinger i Vågen i uke 36

 

Område 1 Sentrum  Framdrift i sonene 27.06.2015.pdfOmråde 1 Sentrum Framdrift i sonene .pdf

 
Kontaktpersoner for bygdefiberprosjektet:
Koordinator Terje Kilen   terje.kilen@getmail.no tlf. 906 38 460
Rådmann Arne Ketil Auran Arne.Ketil.Auran@frosta.kommune. no  tlf. 976 62 840
Oppdatert: 30.06.2015 10:37
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook