Plenvanningsforbud opphører

Plenvanningsforbud opphører

Plenvanningsforbud opphører fra 01.07.20 kl. 12.00