Nytt kulturskoleår

Nytt kulturskoleår

Velkommen til nytt kulturskoleår.

Kulturskolen har plass til noen nye elever.

Det er tilbud om individuell opplæring i piano, gitar, stryk, sang, messing, treblås og slagverk.
Det er tilbud om gruppeopplæring i teater og kunst.
Tilbud om teater gjelder for et åt om gangen.  Øvrig undervisning gjelder fram til plassen blir sagt opp skriftlig.
 
Påmelding skjer via Frosta kommunes hjemmeside

https://www.frosta.kommune.no/tjenester/kultur-og-fritid/kultur/kulturskolen/