Lyspunktet - et aktivitetstilbud

Lyspunktet - et aktivitetstilbud

Lyspunktet - et aktivitetstilbud - starter opp igjen tirsdag 5. september.

Hver tirsdag kl. 11.00 - 14.00

på Frisklivssentralen, Kommunehuset

Lyspunktet er et ukentlig aktivitetstilbud hvor målet er å skape et treffpunkt der man ønsker å bidra til mestringsopplevelser gjennom meningsfulle aktiviteter og fellesskap, samt fremme den psykiske og fysiske helsen. Her kan man møte andre i samme situasjon hvor man kan delta i felles sosiale aktiviteter, tilberede felles måltid, være fysisk aktiv eller ha noen å snakke med.

For mer informasjon kan du kontakte Lise Pettersen Olsen på tlf. 456 03 689 eller

e-post lise.pettersen.olsen@frosta.kommune.no

Program for lyspunktet høsten 2023
Når Hva Hvem
5. sept. YOGA på Sanitetshuset Astrid
12. sept. Kaffeslabberas Friskliv - Suppe, Flyktningetjenesten Lise
19. sept. Basseng Sanitetshuset - Vaffel, gruppa steker Lise
26. sept. Gåtur på Frostastien Lise
3. okt. YOGA på Sanitetshuset Astrid
10. okt. MARKERING Verdensdagen for psykisk helse Astrid/lise
17. okt. Basseng Sanitetshuset - Vaffel, gruppe steker Lise
24. okt. Tur til Bærsvatnet - Grille pølser Astrid og Lise
31. okt. YOGA på Sanitetshuset Astrid
7. nov. Spill og lunsj på Friskliv Lise
14. nov. Basseng Sanitetshuset - Vaffel, gruppa steker Astrid
21. nov. Kaffeslabberas Friskliv - Suppe, Flyktningetjenesten Lise
28. nov. Bowling Astrid og Lise
5. des. YOGA på Sanitetshuset Lise
12. des. JULEBAKST på NTE-bygget Astrid og Lise