Lege(r) ved Rinnleiret legesenter

Lege(r) ved Rinnleiret legesenter

Innherred interkommunale legevakt IKS skal ansette lege(r) ved Rinnleiret legesenter i engasjement ut året med mulighet for forlengelse. Søknadsfrist er 15.05.2020

Fullstendig stillingsutlysning