Ledig stilling som Kommunalsjef organisasjon og samfunn

Ledig stilling som Kommunalsjef organisasjon og samfunn

Søknadsfrist 15.03.2021

Frosta kommune søker kommunalsjef organisasjon og samfunn. Stillingen, som er en nyopprettet stilling, vil få ansvaret for kommunens tjenester til innbyggerne blant annet innenfor tekniske tjenester, byggesak, kultur, næring, og landbruk. Kommunalsjefen vil sitte i kommunedirektørens strategiske ledergruppe og få en sentral rolle i den videre utviklingen av kommunens tjenesteområder og organisasjon.

Vår nye kommunalsjef vil være med å dra oss videre inn i fremtiden til beste for våre innbyggere. Du vil få ta del i den overordnende samfunnsutviklingen av en offensiv kommune og være en aktiv bidragsyter inn mot folkevalgte, ansatte og frostinger - store som små.

Vi ønsker oss en leder med gode samarbeidsevner, som er i stand til å bygge et sterkt lag og som kan videreutvikle ideer og kultur i kommunen. Du må ha god rolleforståelse, være analytisk, opptatt av arbeidsmiljø og trives i en løsningsorientert kommune. Du bør være opptatt av å skape resultater og ha en strategisk tankegang i møte med fremtidige utfordringer for kommunen.


Arbeidsoppgaver

 •     Resultat- og personalansvar for avdelingsledere og medarbeidere innen ulike tjenesteområder
 •     Ansvar for oppfølging av Frosta kommunes interkommunale samarbeid innen etaten
 •     Bistå i arbeidet med å forbedre kommunens tjenester ut mot innbyggerne
 •     Samhandling med folkevalgte innen eget område, herunder saksbehandling og iverksetting av politiske vedtak
 •     Ansvar for internkontroll og koordinator for beredskapsarbeidet
 •     Tilrettelegge for tverrfaglig og tverrsektoriell samhandling
 •     Hovedansvaret for kommunens næringsarbeid

Ønskede kvalifikasjoner

 •     Ledererfaring
 •     Høyere relevant utdanning, fortrinnsvis innen ledelse
 •     Erfaring fra tjenesteområdene vil være en fordel
 •     Erfaring fra eller kjennskap til kommunal forvaltning

Personlige egenskaper

 •     Strukturert og metodisk, med god arbeidskapasitet
 •     Løsnings- og resultatorientert
 •     Nyskapende og innovativ
 •     Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr

 •     En sentral plassering i ledelsen av en spennende kommune
 •     Spennende arbeidsoppgaver med stor påvirkningsmulighet
 •     Gode lønns- og arbeidsvilkår
 •     Kommunal pensjons- og forsikringsordning 


Nærmere spørsmål om stillingen kan rettes til Avantas ved Christian Ingebrigtsen tlf 474 62 547 eller kommunedirektør Endre Skjervø tlf 477 86 947. Avantas tar om ønskelig imot uformelle henvendelser konfidensielt overfor oppdragsgiver.

Det vil utarbeides offentlig søkerliste. Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Det må i så fall gis en begrunnelse for dette i søknaden. Iht offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. Søkere som ev. ber om unntak fra offentlighet vil bli kontaktet særskilt dersom nærmere begrunnelse ikke automatisk fyller kriteriene.

Søk på stillingen