Kulturmidler 2023

Kulturmidler 2023

Lag og foreninger hjemmehørende i Frosta kan nå søke om kulturmidler for året 2023. 

Søknadsfrist 15.03.2023

Det kan søkes om midler til ordinær drift og nye prosjekt.

Regnskap og årsmelding for 2022 og årsplan for drift i 2023 skal vedlegges før søknaden blir godkjent.

For prosjektsøknader skal prosjektbeskrivelse og gjennomføringsplan legges ved.

Det skal søkes på egen søknadsskjema - Søknad om kulturmidler

Søknader vil ikke bli behandlet hvis dette søknadsskjemaet ikke benyttes

Søknadsfrist 15.03.2023

For nærmere opplysninger kan du ringe Torgunn Østbø på tlf. 97 98 40 46