Kulturmidler 2021

Kulturmidler 2021

Lag og foreninger hjemmehørende i Frosta kan søke om kulturmidler til drift og prosjekt.
Regnskap og årsmelding for 2020 og årsplan for drift i 2021 må vedlegges før søknaden kan bli godkjent.
På grunn av utbruddet av Covid-19, ble 2020 et annerledes år for lag og foreninger, og utfordringer som følge av pandemien skal beskrives i søknaden.

Søknadsskjema for kulturmidler

Søknadsfrist : 15. mars 2021.

Ta kontakt med Torgunn Østbø – telefon 97 98 40 46 for nærmere opplysninger.