Kommunedirektør

Kommunedirektør

Søknadsfrist: 23. mars 2020

Vi søker en nyskapende og erfaren leder som kan bidra til å utvikle en spennende organisasjon som leverer gode og effektive tjenester til kommunens befolkning. Vår nye kommunedirektør legger til rette for et positivt samspill mellom medarbeiderne i kommunen og med politikere, innbyggere og næringsliv. Som leder evner du å skape en utviklingsorientert organisasjonskultur. Du utøver daglig operativ ledelse i kombinasjon med strategisk planlegging som tar organisasjonen og kommunen videre inn i fremtiden. For oss er det viktig at du er en engasjert leder med omtanke for medarbeiderne og lokalsamfunnet vårt.

Hovedoppgaver


• Lede og utvikle organisasjonen
• Utrede og iverksette vedtak, mål og handlingsplaner
• Utøve trygg økonomisk styring og planlegging innen vedtatte rammer
• Bygge tillit til og godt omdømme blant innbyggere og næringsliv
• Oppfølging og videreutvikling av interkommunale samarbeid
• Tilrettelegge for innovasjon, utvikling og omstilling av tjenesteområder


Kvalifikasjoner


• Relevant ledererfaring, gjerne fra offentlig sektor, og med evne til å se helheten i din rolle som kommunedirektør
• Evne til å utvikle godt lagarbeid og god organisasjonskultur
• God kjennskap til og gjerne erfaring fra kommunal virksomhet/offentlig forvaltning og politiske prosesser, herunder god forståelse for grensesnittet mellom politikk og administrasjon
• God økonomiforståelse
• Høyere relevant utdanning


Egenskaper


• Evne til å skape motivasjon og begeistring
• Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
• Relasjonsorientert leder med interesse for mennesker og prosesser
• Nytenkende og innovativ, uredd i møte med endringer
• Engasjement for samfunnsoppdraget, demokrati og lokalsamfunn


Vi tilbyr
En spennende lederstilling på fantastiske Frosta! Hos oss får du anledning til å lede og videreutvikle en organisasjon med engasjerte og motiverte medarbeidere i et framoverlent og offensivt lokalsamfunn. Gunstige og konkurransedyktige betingelser.
Nærmere spørsmål om stillingen kan rettes til Avantas ved Hanne Haug Fremo tlf 982 12 455 eller Christian Ingebrigtsen tlf 47 46 25 47. Avantas tar om ønskelig imot uformelle henvendelser konfidensielt overfor oppdragsgiver.

Det vil utarbeides offentlig søkerliste. Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Det må i så fall gis en begrunnelse for dette i søknaden. Iht offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. Søkere som ev. ber om unntak fra offentlighet vil bli kontaktet særskilt dersom nærmere begrunnelse ikke automatisk fyller kriteriene.